Footprint manager –ช่วยให้จัดการฟุ้ทพรินท์เป็นไปอย่างง่ายดาย

การจัดการฟุ้ทพริ้นท์ในชิ้นงานทั้งหมด สามารถทำผ่านทาง Footprint manager โดยรวบรวมรายการฟุ้ทพริ้นท์ทั้งหมดไว้ในจอภาพนี้ ท่านสามารถเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบ ลบ กับอุปกรณ์ในชิ้นงานได้ทั้งหมด มีประโยชน์มากกรณีที่ชิ้นงานขนาดใหญ่ มีจำนวนอุปกรณ์มาก

การเปลี่ยนแปลง ฟุ้ทพริ้นท์ของอุปกรณ์สามารถทำเป็นกลุ่ม เมื่อเสร้จสิ้นกระบวนการ Altium Designer จะปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์โดยผ่านทาง ECO เช่นเดียวกับ Design Synchronize

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer