Design Reuse หรือ Snippet

การใช้ซ้ำจากชิ้นงานก่อนหน้า – Design Reuse หรือ Snippet

หากชิ้นงานที่ออกแบบมีการใช้ส่วนของวงจรคล้ายๆกัน ซ้ำๆกัน ท่านสามารถนำส่วนเหล่านี้มาใช้ใหม่ ผ่านทาง Snippets ทั้ง Schematic และ PCB สามารถบันทึกเข้าไปใน snippet ได้ทั้งสิ้น การเรียกดู นำมาใช้จะผ่านทางพาแนล snippet

 

การใช้ Union

การใช้ Union ทำให้นักออกแบบสามารถจัดการกับกลุ่มของอุปกรณ์ ได้ง่ายดายขึ้น การสร้าง Union จะสร้างให้อัตโนมัติเมื่อสร้าง snippet  หรือหากต้องการสร้างเอง จะต้องเลือกกลุ่มอุปกรณ์ที่ต้องการ จากนั้นคลิกเมาส์ขวา เลือกคำสั่ง Union

การนำเข้าข้อมูลจากภายนอกผ่านคลิปบอร์ด

การทำงานภายใน Schematic ท่านสามารถนำเข้าข้อมูลผ่านทาง Windows clipboard ในรูปแบบกราฟฟิก หมายความว่าท่านสามารถนำรูปภาพ, กราฟ จาก PowerPoint, Excel เข้ามาวางเรียงใน Schematic ได้ทันที

รูปแบบต่างๆจากต้นฉบับจะถูกรักษาไว้ ทำให้คุณภาพของงานเอกสารดีขึ้น ข้อมูลจาก Windows clipboard สามารถเป็นได้ทั้ง meta format หรือ text ทั่วไป และสามารถนำเข้ามาวางใน text-frame หรือแม้แต่วางเป็น net label ผ่านทาง Smart Paste

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer