คงรักษามุมของเส้นระหว่างเคลื่อนย้าย

ระหว่างการออกแบบ มีบ่อยครั้งที่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายเส้นที่เดินไว้ก่อนหน้า กระบวนการเหล่านี้ได้ทำให้ง่ายขึ้นภายใต้ Altium Designer 6 เมื่อท่านจะย้ายเส้น มุมระหว่างเส้นจะถูกคงไว้ ทำให้เส้นยังคงความสวยงาม ทั้งนี้ต้องกำหนดใน Tools>>Preference ในหน้า PCB General ในหัวข้อ Preserve When Dragging ท่านสามารถลากได้โดยเลือกส่วนที่ต้องการก่อน แล้วจึงลาก หรือใช้วิธีย่อคือ Ctrl+Clik แล้วลากโดยไม่ต้องเลือกก่อนได้ทันที

เมื่อทางเลือกนี้ได้เลือกไว้ ท่านสามารถสร้างส่วนย่อยใหม่ในเส้นทองแดงได้คลิกแล้วลากที่ปลายเส้น รักษาแนวนอน, แนวตั้งหรือแนว 45 อย่างสวยงาม หากไม่ต้องการให้เพิ่มเส้นทองแดงใหม่ ทำได้โดยกดคีย์ Alt ก่อนทำการลากเส้น    โดยกระบวนการทั้งหมดเคารพต่อกฏ Ignore Obstacle และ Avoid Obstacle อย่างเคร่งครัดด้วย (Shift+R เพื่อเปลี่ยนรูปแบบ)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer