ปรับปรุงการเดินเส้นกึ่งอัตโนมัติ (Interactive Routing)

สิ่งที่สำคัญระหว่างการออกแบบบอร์ดคือการเดินเส้นทองแดง ซอฟต์แวร์ Altium Designer เป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นเยี่ยมในด้านการเดินเส้นกึ่งอัตโนมัติ กำหนดขนาดความกว้างเส้นที่ถูกต้อง เลือกเส้นทางการวางเส้นทองแดง โดยใช้มองล่วงหน้า (Look Ahead) และสามารถยกเลิกเส้นทางที่ซ้ำซ้อนในทันที เมื่อท่านค้นพบเส้นทางเลือกเดินใหม่

ใน Altium Designer 6.0 ได้แนะนำระดับการควบคุมการเดินเส้นกึ่งอัตโนมัติ โดยยังคงให้ความมั่นใจและความปลอดภัยภายใต้ขอบเขตของกฏการออกแบบ มีความสามารถใหม่ๆที่สะดวกมากขึ้นเข้ามาช่วยเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเปลี่ยนความกว้างเส้นทองแดงทำได้ดังนี้

  • เลือกจากรายการขนาดเส้นที่ชอบ กดคีย์ Shift+W และเลือกขนาดเส้นที่ต้องการ หากจะแก้ไขรายการขนาดความกว้างเส้น ทำได้ที่คำสั่ง Tools>>Preference ภายในหน้า Interactive Routing
  • อีกทางหนึ่ง กำหนดขนาดความกว้างเส้นทองแดงที่ต้องการขึ้นมาเอง คลิกขวาบนวัตถุใดๆบน net และเลือกจากเมนู Net Action>>Properties  หรือใช้วิธีดับเบิ้ลคลิกชื่อ net บนพาแนล net ค่าความกว้างเส้นทองแดงที่กำหนดที่นี่จะถูกบันทึกไปพร้อมกับ net
  • และสำหรับกรณีที่ยิ่งยวดอย่างยิ่ง ซอฟต์แวร์ยอมให้นักออกแบบเปลี่ยนขนาดความกว้างเส้นระหว่างออกแบบ โดยเรียกไดอะล็อก Properties โดยกดคีย์ TAB กำหนดขนาดที่ต้องการได้ทันที

ภายใต้การเลือกเหล่านี้ ท่านจะถูกปกป้องด้วยกฏการออกแบบเสมอ หากความกว้างเส้นใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าที่กำหนดในกฏการออกแบบ ค่าความกว้างจะถูกจำกัดที่ค่าต่ำสุด หรือสูงสุดเท่านั้น

ความสามารถที่เพิ่มเติมอีกประการคือ การเลือกขนาดความกว้างเส้นทองแดงจากเส้นที่เดินไว้ก่อนหน้าอยู่แล้ว เมื่อท่านเริ่มเดินเส้น ซอฟต์แวร์จะเลือกขนาดเส้นจากเส้นที่วางไว้ก่อนหน้าอัตโนมัติ หากต้องการหยุดความสามารถนี้ ท่านสามารถกดคีย์ Shift ก่อนเริ่มต้น หรือหากต้องการกำหนดความกว้างเส้นจากเส้นอื่นๆบนบอร์ด ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปเหนือเส้นนั้นๆแล้วกดคีย์ INS

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer