วิธีดีไซน์แบบ parametric hierarchy

การดีไซน์แบบ hierarchy ซึ่งอาศัยการทำซ้ำในส่วนวงจรวงจรย่อยที่ทำหน้าที่เหมือนกันถือเป็นจุดเด่นที่สำคัญประการหนึ่งของ Altium Designer และได้มีการปรับปรุงโดยเพิ่มความสามารถในการกำหนดตัวแปร(parameter)ซึ่งทำให้วงจรย่อยแต่ละอันสามารถมีค่าตัวแปรที่แตกต่างกันได้ ตัวแปรเหล่านี้ถูกประกาศอยู่ใน sheet symbol

อย่างเช่น กราฟฟิกอิควอไลเซอร์มีส่วนของวงจรย่อยที่ทำหน้าที่เหมือนกันอู่หลายชุด แต่ละชุดจะมีเพียงค่าอุปกรณ์เท่านั้นที่แตกต่างกัน เช่น คาปาซิเตอร์อาจมีค่า 0.12 uF 0.056 uF 0.033 uFแตกต่างกันไปในแต่ละชุด ใน Altium Designer เพียงแค่กำหนดตัวแปรใน sheet symbol เพื่อแทนค่าของอุปกรณ์เหล่านี้ จากนั้นก็สามารถสร้างชุดวงจรย่อยเหล่านี้ได้ง่าย นอกจากตัวแปรสามารถแทนค่าอุปกรณ์ได้แล้วยังสามารถแทนค่าอื่นๆที่เป็นของอุปกรณ์หรือลาเบลเท็กได้ด้วย

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer