การแสดงชื่อเน็ตบนแทรค

การแสดงชื่อเน็ตบนแทรค (Displaying net names on tracks)

เมื่อสำรวจดูบนบอร์ดอิเลคทรอนิกส์ที่ออกแบบ อุปกรณ์ทุกตัวสามารถแยกเยะออกจากกันได้ง่าย แต่สำหรับเน็ตแล้วมันดูคล้ายกับเส้นที่พาดผ่านกันไปมา ระบบ Board Insight สามารถแสดงชื่อของเน็ตบนแทรคได้ ซึ่งทำให้ง่ายที่จะเข้าใจ

 

โหมดเลเยอร์เดียวพร้อมกับระดับสีเกรย์

โหมดการแก้ไชพีซีบีแบบเลเยอร์เดียวถือได้ว่าเป็นฟีเจอร์ยอดนิยมของ Altium Designer กดคีย์ Shift+S เพื่อแสดงเลเยอร์ที่กำลังใช้งานอยู่และซ่อนเลเยอร์อื่น

โหมดเลเยอร์เดียวได้เพิ่มเติม 2 ออปชั่นใหม่เพื่อให้คุณสามารถคงข้อมูลของเลยอร์อี่นไว้เพยีงแต่ไม่แสดงสี โดยเปลี่ยนสีของเลเยอร์อื่นไปสู่ระสีแบบเกรย์หรือโมโนโครม ซึ่งทำให้ข้อมูลที่บ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุยังคงอยู่และไม่ได้เบี่ยงเบนความสนใจออกจากเลเยอร์หลัก สามารถควบคุมออปชั่นใหม่นี้โดยเลื่อนSliderควบคุมระดับเข้มแสงของBackgroundภายใต้Mask Level

การปรับแต่งคุณสมบัติของโหมดเลเยอร์เดียวต้องเข้าไปที่ไดอะล็อก Preference หน้า PCB-Board Insight Display ในตอนเริ่มต้น โหมดเลเยอร์เดียวทั้ง 3 รูปแบบจะถูกกำหนดให้พร้อมใช้งาน โดยกดคีย์ Shift+S เพื่อเปลี่ยนไปสู่แต่ละรูปแบบ ถ้าไม่ต้องการใช้งานบางรูปแบบสามารถลบเช็คบ็อกรูปแบบนั้นออกได้ใน Preference

นอกเหนือจากนั้น โหมดเลเยอร์เดียวยังสนับสนุน Blind and Bury Via เพื่อสามารถแสดงขอบทองแดงของ Via ได้อย่างถูกต้อง

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer