ซอฟต์แวร์ Altium Designer รุ่น R10

Altium Ltd. รุ่น R10 พร้อมกับความสามารถใหม่ๆ ในทุกๆด้านเช่น

- Board Layout ปรับปรุงทั้งเรื่องความเร็ว Routing และความเร็วการแสดงผล ปรับปรุงเรื่อง Polygon

- SoftDesign ได้เพิ่มอุปกรณ์สนับสนุนเช่น USB WIFI, USB Streaming Video, 2G/3G mobile connection เป็นต้น

- ใหม่ Smart Data Managment --- ปรับปรุงวิธีบริหารข้อมูล design ขนาดใหม่ โดยนำ SVN หรือระบบ version control มาใช้ ทำให้สามารถบันทึกไฟล์ชิ้นงานเก็บไว้ในฐานข้อมูล และเรียกกลับ ย้อนหลังได้ตามก่อนหน้า --- ประยุกต์เข้ากับ Release Management หรือการทำให้ ระบบข้อมูลชิ้นงานเช่น SCH, PCB, Library, BOM, Gerber, Report ถูกต้อง เป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่สับสน ไม่ว่าจะทำหลายครั้ง หลายรุ่นเป็นต้น

ความสามารถทั้งหมด ตรวจสอบได้ตามลิงค์เมนูด้านซ้ายมือ หรือเข้าดูที่นี่ได้เช่นกัน Altium Designer R10 highlights

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer