Browser Access to Vaults

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Vaults--สามารถเข้าถึงผ่านทาง Web Browser การเข้าถึงไม่เพียงสร้าง แก้ไข โครงสร้าง folder เท่านั้น แต่ท่านยังสามารถเพิ่ม จัดการ user account จัดการการเข้าถึง (access right) รวมทั้งตรวจสอบรายละเอียดแต่ละ items และรายละเอียดเช่นมีการใช้งานที่ใด รวมทั้งสถานะ ช่วงอายุในปัจจุบันอีกด้วย

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer