เกี่ยวกับเรา--การจำหน่าย Altium Designer

    เราเป็นบริษัทที่ดำเนินงานทางด้านวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอ นิกส์ พร้อมทั้งจำหน่าย  เครื่องมือสนับสนุนงาน ด้านวิศวกรรม ครบวงจร รวมทั้งให้บริการออกแบบ และจัดสร้างต้น แบบผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามความต้องการของท่าน ด้วยประสบการณ์ของทีมงานกว่า 15 ปี และผลงานต่างๆมากมาย ครอบคลุมด้านต่างๆเช่น High Speed Digital, Analog Signal Conditioning, Low Noise Amplifier, Wireless Data Communication, Embedded และ Firmware Development

          บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Altium Ltd. ประเทศออสเตรเลีย รับผิดชอบจำหน่าย สนับสนุน ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ Altium ในประเทศไทย ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ทางด้านซอฟต์แวร์  Altium Designer, Protel, PCAD, Tasking และผลิตภัณฑ์ทางด้านฮาร์ดแวร์เช่น NanoBoard2, NanoBoard3000 เป็นต้น บริษัทมีนโยบายสนับสนุนการใช้งานซอฟต์แวร์ถูกต้องตามกฏหมาย  ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกฏหมายคุ้มครองลิขสิทธิ์ในประเทศไทย ภายใต้ราคาที่เป็นธรรมพร้อมด้วยบริการหลังการขาย เช่นการฝึกอบรม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ การจัดสัมมนา และการสนับสนุนผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ต่างๆ สำหรับผู้ใช้ในนามสถาบันการศึกษา บริษัท Altium Ltd. มีนโยบายโดยตรงที่จะจำหน่ายซอฟต์แวร์ รุ่นเต็มประสิทธิภาพในราคาย่อมเยาว์ เพื่อให้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้บริษัทยินดีให้คำปรึกษา ความเป็นไปได้ ราคาจำหน่าย และทางเลือกอื่นๆเป็นต้น

 

         ท่านสามารถติดต่อบริษัท เอ็มเบ็ดเด็ด เทคโนโลยี จำกัด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2531-8835 หรือสามารถกรอกในฟอร์มติดต่อ เพื่อให้เจ้าหน้าติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer