Nano Board -- นาโนบอร์ด

NanoBoard

NanoBoard คือบอร์ดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ที่มีหัวใจหลักในการทำงานเป็น FPGA (Field Programmable Gate Array- ไอซีที่โปรแกรมฮาร์ดแวร์ภายในได้ตามต้องการ) มาพร้อมกับอุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น DRAM, SRAM, FLASH Memory, LCD พร้อม Touch Screen และช่องเชื่อมต่อตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น CAN, RS232, RS485, I2S, VGA, PS/2 KDB, Ethernet, ฯลฯ ทำให้ NanoBoard สามารถใช้เป็นบอร์ดทดลอง สำหรับพัฒนาโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือ embedded (สมองกลฝังตัว) ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ Altium Designer ซึ่งมาพร้อมกับ IP core ต่างๆมากมาย ทำให้วิศวกรนักออกแบบสามารถสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ ได้ทันที ตั้งแต่ลอจิกเกทง่ายๆไปจนถึงวงจรซับซ้อนเช่น Microcontroller โดยไม่จำเป็นต้องสร้าง IP เหล่านี้ขึ้นเอง สร้างนวัตกรรมต่อยอดจากฐานที่มีใน NanoBoard ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนั้น Altium Designer ยังได้รวบรวมเครื่องมือสำหรับพัฒนา Embedded เพื่อสนับสนุน Microcontroller ที่บรรจุมาภายใน IP core ได้อย่างสมบูรณ์ Altium Designer จึงนับเป็น Unified Solution ซอฟต์แวร์ที่พร้อม ครบชุดสำหรับวิศวกร นักพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์

Innovative Station

สถานีสร้างสรรค์ (Innovation Station) หมายถึงการใช้งานร่วมกันระหว่างซอฟต์แวร์ Altium Designer และฮาร์ดแวร์ Desktop NanoBoard การร่วมกันเช่นนี้ทำให้ท่านเข้าถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำหรับออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์, สร้างต้นแบบ, ทดสอบการทำงานและตรวจสอบความถูกต้องได้ทันที ในเวลาจริง ครอบคลุมงานทั้งประเภท อนาล็อก, ดิจิตอลและวงจรที่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ อย่างสมบูรณ์ นักออกแบบไม่จำเป็นต้องลงลึกในรายละเอียดสำหรับใช้งาน FPGA โดย Altium Designer จะจัดการสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด นักออกแบบสามารถทุ่มเวลาลงไปกับการออกแบบส่วนเฟิร์มแวร์ (Firmware) หรือความฉลาดภายใน ออกแบบฟังก์ชั่นการทำงาน เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทำงานได้ตามต้องการมากที่สุด

นักอิเล็กทรอนิกส์สามารถออกแบบ FPGA ผ่านเครื่องมือบน Altium Designer ได้หลากหลายวิธี เช่นการใช้ HDL (High Level Description Language), การใช้ SCH Symbol, การใช้ C-to-Hardware, การใช้ OpenBus ทั้งนี้ Altium Designer ได้จัดเตรียม IP Library (Intellectual Property) สำหรับอุปกรณ์ต่างๆ มาพร้อมใช้งาน ครอบคลุมตั้งแต่วงจรพื้นฐานเช่น ลอจิกเกต วงจรนับ วงจรควบคุม ไปจนถึงวงจรซับซ้อนมากๆเช่น ไมโครคอนโทรลเลอร์

คุณลักษณะที่สำคัญของ NanoBoard ประกอบด้วย

ส่วนควบคุมหลัก

สนับสนุน FPGA อย่างน้อย 3 ผู้ผลิต โดยสามารถถอดเปลี่ยนบอร์ดเสริม
- Xilinx Spartan-3 FPGA (XC3S1500-4FG676C)
- Altera Cyclone II FPGA (EP2C35F672C8)
- LatticeECP FPGA (LFECP33E-3FN672C)

หน่วยความจำ

- หน่วยความจำบนเมนบอร์ดชนิด SRAM ขนาด 1MB
- หน่วยความจำบนเมนบอร์ดชนิด SDRAM ขนาด 64MB
- หน่วยความจำบนเมนบอร์ดชนิด FLASH ขนาด 32MB
- หน่วยความจำอิสระชนิด SRAM ขนาด 1MB
- ช่องต่อภายนอกสนับสนุน SD card reader
- ช่องต่อภายนอกสนับสนุน Compact Flash
- ช่องต่อภายนอกฮาร์ดดิสค์ชนิด ATA

ระบบสัญญาณนาฬิกา

- เลือกโปรแกรมความถี่สัญญาณนาฬิกาได้ตั้งแต่ 6 ถึง 200MHz สำหรับสนับสนุน FPGA
- ระบบนาฬิกาเวลา (Real Time Clock) และมีแบตเตอรรี่สำรอง

การแสดงผล

- แสดงผลชนิดกราฟิก LCD (Liquid Crystal Display) ประเภท TFT สีขนาด 3.5นิ้ว มีความละเอียด 320x240 จุด พร้อมระบบรับสัมผัสบนจอ (touch screen)
- ส่วนแสดงผลด้วย LED จำนวน 8 ชุด
- ช่องต่อ VGA ภายนอกสนับสนุนความละเอียดถึง 24บิท

ช่องทางสื่อสาร

- ช่องอนุกรม  RS-232
- ช่องต่อ CAN-bus
- PS/2 mini-DIN 2 ชุด
- ช่องต่อเน็ทเวอร์ดอีเทอร์เน็ต (Ethernet) สนับสนุนความเร็วได้ถึง 100Mbits/s
- ส่วนสนับสนุนอินฟาเรด IrDA และมีความเร็วอย่างน้อย 4Mbits/sec

ส่วนเชื่อมต่ออนาล็อก

- ช่องต่อ ADC (Analog to Digital Converter) มีความละเอียด 8 บิท จำนวน 4 ช่อง
- ช่องต่อ DAC (Digital to Analog Converter) มีความละเอียด 10 บิท จำนวนช่อง 4 ช่อง
- ระบบเสียงชนิดสเตอริโอพร้อมลำโพง มีแอมปลิไฟเออร์บนบอร์ด และสนับสนุนช่องต่อ line in/out
- ช่องต่อ Composite Video ทั้งอินพุทและเอาท์พุท
- ช่องต่อ S-Video ทั้งอินพุทและเอาท์พุท

ช่องต่อควบคุม

- สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่านทางช่องสื่อสาร USB 2.0
- ช่องต่อ JTAG 2 ชุดสำหรับเชื่อมต่อกับบอร์ดทดสอบร่วม

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer