สนับสนุนการใช้งาน Touch sensor จาก Microchips

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

สนับสนุนทัชเซ็นเซอร์3ชนิดคือ

แต่ละประเภทคือชนิด capacitance และมีแนวทางเดียว ทั้งหมดตรวจสอบการเคลื่อนไหวของนิ้วทางเดียวทั้งหมด

Chevron mTouch Slider

ใช้ส่วนประกอบ mTouch ChevronSlider ที่จะใช้ N-channel เลื่อนบั้งสำหรับการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังตัวควบคุม Microchip mTouch sensor รูปแบบการเซ็นเซอร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวงจรประกอบด้วยของอาร์เรย์ 1XN ขั้วที่มีรูปทรง"วี" และ n คือจำนวนของอุปกรณ์ที่ระบุไว้ คุณจะต้องระบุจำนวน "n" เซ็นเซอร์แยกวาง คุณต้องควบคุมความสูงและความกว้างของเซ็นเซอร์ที่เป็นส่วนประกอบ เช่นเดียวกับการควบคุมมุม "วี" นอกจากนี้คุณสามารถควบคุมช่องว่างระหว่างตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ใกล้เคียงได้ด้วย

 

Linear mTouch Slider

ใช้ส่วนประกอบ mTouchLinearSlider ที่จะใช้ง่าย 2 ช่องทางเลื่อนเชิงเส้นสำหรับการเชื่อมต่อโดยตรงไปยัง Microchip mTouch เซ็นเซอร์ควบคุม รูปแบบการเซ็นเซอร์ผลบน PCB ประกอบด้วยสองขั้วไฟฟ้า ในสาระสำคัญเหล่านี้เป็นสองเซ็นเซอร์แยกวางร่างกายติดกัน รูปร่างไฟฟ้าจะเกิดขึ้นตามตารางที่กำหนดไว้และสามเหลี่ยม ขั้วไฟฟ้าถูกจัดดังกล่าวว่าชิ้นส่วนของพวกเขาเกือบจะเป็นรูปสามเหลี่ยมลูกโซ่, คั่นด้วยช่องว่างที่กำหนด การออกแบบของตัวเลื่อนนี้จะช่วยให้การส่งออกมากที่สุดเป็นเชิงเส้นลายนิ้วมือของผู้ใช้ผ่านจากหนึ่งเซ็นเซอร์ข้ามไปที่อื่น ๆ 

 

Mutual Ring mTouch Sensor

ใช้องค์ประกอบ mTouchMutualRingSensor ที่จะใช้ง่ายเซ็นเซอร์แหวน 2 ช่องทางร่วมกันสำหรับการเชื่อมต่อโดยตรงไปยังตัวควบคุม Microchip mTouch เซ็นเซอร์ รูปแบบการเซ็นเซอร์ผลบน PCB ประกอบด้วยสองขั้วไฟฟ้าในแฟชั่นศูนย์กลางที่มีช่องว่างที่กำหนดระหว่างคนทั้งสอง เพียงแค่กำหนดรัศมีสำหรับแผ่นภายในและ 'ความหนาสำหรับเบาะด้านนอก


 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer