การปรับแต่งค่าออปชั่นของ Embedded software project

ในขั้นตอนต่อไปจะอธิบายถึงรายละเอียดการตั้งค่า Startup code ให้กับการทำงานของโปรเซสเซอร์และการปรับแต่งออปชั่นให้กับ C complier รวมไปถึง memory model และ code generation ด้วย โดยมีขั้นตอนต่างๆดังนี้

  1. คลิ๊กเมาส์ขวาที่ชื่อโปรเจคของ embedded ( Embedded_Project1.PrjEmb) ที่อยู่ในพาแนลของ Projects จากนั้นเลือกที่ Project Options ไดอะล๊อกซ์ของ The Options for Project Embedded จะปรากฏออกมา
  2. คลิ๊กเลือกเข้าไปที่โปรเซสเซอร์ จากนั้นเลือกที่ Startup Code และเข้าไปเลือกต่อที่ Generate and use startup code <project>_cstart.c ในส่วนที่อยู่ด้านขวามือ โดยทำการเช็คที่ช่องที่อยู่ด้านท้าย ให้เป็นเครื่องหมายถูก

  1. คลิ๊กเลือกเข้าไปที่ C Complier จากนั้นเลือกที่ Memory Model และเลือกต่อที่ในส่วนด้านขวามือที่ Select a complier memory model โดยเลือกที่ข้อความในลิสต์ให้เป็น Small : variables in DATA ส่วนที่ช่องของ Allow reentrant functions ไม่ต้องทำการเลือก ดังรูป
  2. ยังอยู่ที่ในส่วนของ C Complier ให้เลือกต่อไปที่ Code Generation เข้าไปทำการปรับแต่งค่าในส่วนด้านขวาที่ Strings เลือกต่อที่  Put strings in ROM only โดยคลิ๊กเลือกให้เป็นเครื่องหมายถูกที่ช่องด้านท้าย รวมถึงช่องอื่นๆในส่วนของ Interrupts และ Registers ด้วยดังรูป จากนั้นให้คลิ๊กที่ OK

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer