การสร้างโปรเจคของ Embedded

หลังจากสร้างโปรเจคของ FPGA แล้วขั้นต่อมาเราจะต้องทำการสร้าง โปรเจคของ embedded โดยการทำงานในส่วนของโปรเจค embedded นี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในการจัดการกับโปรแกรมไฟล์ที่เราจะสร้างขึ้นเพื่อที่จะใช้โปรแกรมนั้นในการโหลดลงชิป FPGA ซึ่งได้ออกแบบให้ทำหน้าที่เป็นโปรเซสเซอร์ไว้ก่อนหน้าแล้ว

  1. ทำการสร้างโปรเจคของ embedded โดยเลือกที่ File » New » Embedded Project หรือ คลิ๊กที่ปุ่ม Workspace จากนั้นเลือกที่ Add New Project » Embedded Project
  2. ทำการเซฟโปรเจคโดยเลือกที่ File » Save Project หรือ คลิ๊กเมาส์ขวาที่ชื่อของโปรเจคในพาแนล (panel) ของ Projects จากนั้นเลือกที่ Save Project ในที่นี้จะเซฟชื่อของโปรเจค โดยใช้ชื่อว่า Embedded_Project1.PrjEmb ให้ทำการเซฟที่ไดเรกทอรี่เดียวกับโปรเจคของ FPGA และ ชีสของ schematic   
  3. สร้างไฟล์ภาษา C โดยการคลิ๊กเมาส์ขวาที่ชื่อโปรเจคของ embedded ในพาแนลของ Projects จากนั้นเลือกที่ Add New to Project » C File หรือ คลิ๊กที่ปุ่ม Project จากนั้นเลือกที่ Add New to Project » C File
  4. ทำการเขียนโปรแกรมภาษา C ในเอกสารที่สร้างขึ้นมา โดยในบทความนี้จะใช้โค้ด (code) ของโปรแกรมตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ 
  5. ทำการเซฟไฟล์ โดยในที่นี้จะใช้ชื่อไฟล์ว่า Source1.C

void main( void )

{

    unsigned char x = 0;

    unsigned short i;

    for (;;)

    {

             P1 = x++;

             for ( i = 0; i < 0xFFFF; i++ )

             {

                      _asm( "nop" );

             }

          }

    }

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer