การสร้างเอกสาร SCH

 1. ทำการเพิ่มไฟล์ของวงจร (schematic) เพื่อใช้ในโปรเจค FPGA โดยไปเลือกที่ File » New » Schematic หรือ คลิ๊กที่ปุ่ม Project จากนั้นเลือกต่อที่ Add New to Project » Schematic โดยในที่นี้จะตั้งชื่อไฟล์ว่า Sheet1.SchDoc
 2. ทำการเลือกและวางอุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานบนไฟล์ของ schematic ตามตารางด้านล่าง โดยเลือกที่ Place » Part  หรือ คลิ๊กที่ปุ่ม Place Part ที่อยู่บน Wiring toolbar โดยตัวอุปกรณ์ (component) ทั้งหมด ที่ใช้ในตัวอย่างนี้จะสามารถเลือกได้จากในไลบราลี่ (library) พื้นฐานภายในโปรแกรม

 (สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ไลบราลี่ สามารถดูได้จาก “การสร้างไลบรารีรวม”)

Component name

Available from FPGA integrated library

ความหมาย

TSK51A_D (the processor)

FPGA Processors.IntLib

อุปกรณ์ไมโครโปรเซสเซอร์

RAMS_8x1K

FPGA Memories.IntLib

หน่วยความจำ สำหรับไมโครโปรเซสเซอร์

CLOCK_BOARD

FPGA NanoBoard Port-Plugin.IntLib

สัญญาณนาฬิกาจาก NanoBoard สำหรับป้อนไมโครโปรเซสเซอร์

TEST_BUTTON

FPGA NanoBoard Port-Plugin.IntLib

ปุ่มกด

LED

FPGA NanoBoard Port-Plugin.IntLib

ไฟ LED แสดงสถานะ

NEXUS_JTAG_CONNECTOR

FPGA NanoBoard Port-Plugin.IntLib

Soft JTAG สำหรับ Debug

NEXUS_JTAG_PORT

FPGA Generic.IntLib

JTAG สำหรับ FPGA

OR2N1S

FPGA Generic.IntLib

OR gate

FPGA_STARTUPx

FPGA Peripherals.IntLib

สั่ง Startup

Figure 1 ภาพหลังจากนำอุปกรณ์ต่างๆจากไลบรารี่เข้ามาวางในกระดาษออกแบบ พร้อมทั้งได้ต่อสาย (Wire และ Bus) เพื่อเชื่อมสัญญาณระหว่างอุปกรณ์ต่างๆเข้าหากัน

ใน การวางตัวอุปกรณ์ไปบนพื้นที่ออกแบบวงจร ต้องทำการเลือกตัวอุปกรณ์จากไลบรารี่ โดยจะอยู่ในส่วนการทำงานของไดอะล๊อกซ์ (dialog) Place Part เลือกคลิ๊กที่ OK จากนั้นโปรแกรมจะให้เราทำการเลือกวางตัวอุปกรณ์บนแผ่นกระดาษวงจรของ schematic เลื่อนเมาส์เพื่อกำหนดตำแหน่งอุปกรณ์  เมื่อเลือกตำแหน่งได้แล้วก็ให้คลิ๊กเมาส์ซ้ายเพื่อเป็นการวางตัวอุปกรณ์บน กระดาษวงจร หลังจากวางแล้ว ก็ต่อด้วยทำการคลิ๊กเมาส์ขวาต่อเพื่อเป็นการเลือกตัวอุปกรณ์อื่นๆเข้ามาจัด วาง และเมื่อต้องการหยุดการทำงานในส่วนนี้ก็ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Cancel ที่ไดอะล๊อกซ์ของ Place Part

โดยในระหว่างที่กำลังเลือกตำแหน่งการวางตัวอุปกรณ์บนกระดาษวงจรนั้น เราสามารถ

 • กด X เพื่อทำการกลับด้านแบบในกระจกตัวอุปกรณ์
 • กด SPACEBAR เพื่อทำการหมุนตัวอุปกรณ์ โดยจะหมุนทีละ 90 องศา

 1. หลังจากวางตัวอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปให้ทำการเชื่อมต่อวงจรเข้าด้วยกัน ด้วยการใช้คำสั่ง Place » Wire และ Place » Bus  สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมวงจร แบบเดินเส้น(wire) และแบบบัส (bus) สามารถดูได้จาก Getting Started with PCB Design tutorial
 2. การเชื่อมต่อของ RAMS_8x1K’s ADDR[9..0] กับขา ROMADDR[15..0] ของตัวอุปกรณ์ TSK51A-D สามารถทำได้โดยการใช้ ตัวเชื่อมบัส (bus joiner) และสำหรับในการปรับแต่งพารามิเตอร์บนเส้นบัสเช่นคำว่า [9..0] ในทั้งสองด้านบนเส้นบัสสามารถทำได้โดยทำการแก้ไขที่จุดนั้น (inline text editing mode) ส่วนการเคลื่อนย้ายตำแหน่งการแสดงข้อความ(Text) บนเส้นบัส เมื่อเราทำการย้ายตำแหน่งตัวของข้อความ โปรแกรมจะแสดงจุดเล็กๆบนตัวของข้อความ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการบ่งบอกว่าข้อความ ตัวนี้ได้ถูกทำการย้ายตำแหน่งมาแล้ว
 3. สำหรับการใส่ชื่อลาเบล (label) ของเน็ต (net) สามารถทำได้โดยเลือกที่ Place » Net Label จากนั้นกดปุ่ม TAB ที่คีย์บอร์ด เพื่อเป็นการใส่ชื่อของ net label โดยจะปรากกอยู่ในไดอะล๊อกซ์ของ Net label การใส่ชื่อของ net label นั้นต้องทำการใส่ชื่อก่อนที่จะทำการวางเส้นวงจร หรือบัส
 4. ทำการเชื่อมต่อ GND ที่ขา EA ของโปรเซสเซอร์ (processor) TSK51A_D โดยเลือกที่คำสั่ง Place » Power Port จากนั้นให้กดปุ่ม TAB บนคีย์บอร์ด จะเป็นการทำการใส่ชื่อของ power port (GND) และเลือกรูปแบบของสัญลักษณ์ (เช่น สัญลักษณ์ของลูกศรชี้) ในส่วนของไดอะล๊อกซ์ Power Port ต่อด้วยเชื่อมต่อ GND เข้ากับขา INT0,INT1,T0,T1 และ RXD
 5. ทำการเชื่อมต่อ VCC กับขา TRST ของ NEXUS_JTAG_PORT โดยใช้สัญลักษณ์บาร์ (Bar) โดยคลิ๊กที่ ไอคอน( icon) ของ VCC ที่อยู่ใน Wiring toolbar จากนั้นทำการเชื่อมต่อ VCC บัสกับขา DELAY[7..0] ของตัวอุปกรณ์ FPGA_STARTUP8 
 6. เราสามารถใช้คำสั่ง Tool » Annotate Quiet เพื่อช่วยจัดการในการออกแบบให้สะดวกขึ้นได้ โดยไดอะล๊อกซ์ The Confirm Designator Changes จะแสดงออกมา ตัวอย่างเช่น อาจมีข้อความว่า “There are 3 designators requiring update.Proceed with changes?” ปรากฏออกมา และถ้าเราเลือกคลิ๊กที่ Yes ตัวกลไกในการออกแบบของโปรแกรมจะทำการกำหนดหมายเลขของตัวอุปกรณ์แต่ละประเภทให้แบบอัตโนมัติ (เช่น จาก U? เป็น U1 หรือเพิ่มตัวเลขอื่นๆตามความเหมาะสม)  
 7. ทำการบันทึกวงจรที่ได้วาดมา โดยในที่นี้จะใช้ชื่อเอกสารว่า Sheet1.SchDoc (สามารถใช้ใช้ shotcut Ctrl+S เพื่อทำการบันทึกได้)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer