การสร้างโครงงาน FPGA

ก่อนที่จะเริ่มการทำงานใน ALTIUM DESIGNER 6 จำเป็นต้องเริ่มสร้างโครงงานหรือโปรเจ็ค สำหรับเก็บรวบรวมไฟล์เอกสารการออกแบบต่างๆขึ้นมาก่อน โดยมีขั้นตอนต่างๆมีดังนี้

  1. จากเมนู เลือกที่ Files » New » Project » FPGA Project หรือ คลิ๊กที่ปุ่ม Workspace จากนั้นเลือกที่ Add New Project » FPGA project
  2. ทำการบันทึก (save)โปรเจค โดยการเลือกที่ File » Save Project หรือ คลิ๊กเมาส์ขวาที่ชื่อของโปรเจคที่อยู่ภายในพาแนล (panel) Project จากนั้นเลือกที่ Save Project As โดยในที่นี้จะบันทึกในไดเรกทอรี่ ( directory) ที่ชื่อว่า Simple_Processor โดยใช้ชื่อไฟล์ว่า FPGA_Project1.PrjFpg

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer