คุณสมบัติอื่น ๆ ของ Altium Designer

แบบฝึกสอนฉบับนี้ได้แนะนำให้ท่านรู้จักคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของโปรแกรม Altium Designer ไปบ้างแล้ว   เราได้ออกแบบ Schematic ได้รัน Transient Simulation ของแบบวงจร ได้ออกแบบและเดินลายวงจรของ PCB ด้วยเครื่องมือต่างๆ ใน Altium Designer ไปแล้ว แต่ก็เป็นแค่คุณสมบัติเพียงเล็กน้อยในการออกแบบวงจรไฟฟ้าด้วย Altium Designer เท่านั้นเอง

            เมื่อท่านเริ่มต้นใช้โปรแกรม Altium Designer ท่านจะพบกับคุณสมบัติที่เยี่ยมมากขึ้นทำให้การออกแบบวงจรเป็นเรื่องง่ายดาย   เรามีไฟล์ตัวอย่างสาธิตการใช้โปรแกรมอยู่จำนวนหนึ่งมาพร้อมกับโปรแกรมนี้ด้วย จะช่วยให้ท่านได้รู้จักกับความสามารถของโปรแกรมมากกว่านี้ ท่านสามารถเปิดไฟล์เหล่านี้ได้ตามวิธีการปกติทั่วไป โดยใช้คำสั่ง File » Open จากเมนูของ Design Explorer แล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์ \Program Files\Altium\Example\ ซึ่งยังมีโฟลเดอร์ย่อยอีกจำนวนหนึ่งอยู่ในโฟลเดอร์นี้อีกด้วย ประกอบด้วยตัวอย่างสาธิตการใช้งานของคุณสมบัติเฉพาะของ Altium Designer

            เข้าไปที่โฟลเดอร์ย่อย \Circuit Simulation\ เพื่อดูความสามารถในการจำลองวงจรแบบอนาล็อกและดิจิตอลของ Altium Designer นอกจากจะมีตัวอย่างสาธิตการออกแบบวงจรที่หลากหลาย เช่น วงจรภาคขยาย (Amplifiers) และวงจรภาคจ่ายไฟ (Power Supplies) แล้วนั้น ก็ยังมีตัวอย่างวงจรผสม ตัวอย่างฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ อีกด้วย

            เนื่องจากปัจจุบันนี้การออกแบบสัญญาณนาฬิกาเพื่อใช้ในวงจร จะทำงานที่ความเร็วสูงมาก ดังนั้นคุณภาพของสัญญาณดิจิตอลจึงมีความสำคัญมากขึ้นตามไปด้วย   โปรแกรม Altium Designer มีเครื่องมือวิเคราะห์ความถูกต้องของสัญญาณที่ซับซ้อนสามารถสร้างโมเดลและวิเคราะห์เลย์เอาท์ของแผ่นวงจรได้อย่างแม่นยำ   ข้อกำหนดของความถูกต้องของสัญญาณ เช่น Impedance, Overshoot, Undershoot, และ Slope สามารถกำหนดให้เป็นกฎการออกแบบแบบ PCB ได้ แล้วทำการทดสอบใน DRC มาตรฐาน

            ถ้าหากมีเน็ตที่ท่านจำเป็นต้องวิเคราะห์อย่างละเอียด ก็สามารถใช้คำสั่ง Tools » Signal Integrity » Setup and Run เพื่อส่งแบบวงจรไปยังเครื่องมือวิเคราะห์ความถูกต้องของสัญญาณ (Signal Integrity Analyzer) ซึ่งท่านสามารถจำลองการทำงานของสัญญาณสะท้อนและสัญญาณครอสท็อล์ค (Cross Talk) ผลลัพธ์ที่ได้จะถูกแสดงผลอยู่ใน Analyzer ซึ่งสามารถแสดงลูกคลื่นได้เหมือนออสซิลโลสโคป ทำให้ท่านตรวจสอบประสิทธิภาพและทำการวัดคลื่นสัญญาณได้โดยตรง

ฟังก์ชันเพิ่มเติม

                Design Explorer ของ Altium Designer ถูกออกแบบให้มีการทำงานแบบ Client/Server บนสถาปัตยกรรมแบบเปิด ดังนั้นท่านจึงสามารถเพิ่มฟังก์ชันการทำงานของ Altium Designer ด้วยฟังก์ชันเพิ่มเติม (Add-ons) จาก Altium Designer เองหรือจากเว็นเดอร์รายอื่นก็ได้   ฟังก์ชันเพิ่มเติมสามารถนำมาใช้งานร่วมกับสภาพการทำงานของ Design Explorer ได้อย่างกลมกลืน ทำให้มีฟังก์ชันและเครื่องมืออื่นเพิ่มเติมช่วยท่านออกแบบวงจรด้วย Altium Designer ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ท่านสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ Add-ons ล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ www.altium.com ซึ่งฟังก์ชันเพิ่มเติมหลาย ๆ อย่างสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ด้วย

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer