การรันการวิเคราะห์วงจรแบบทรานเซิยน

ตอนนี้แบบวงจร Schematic ของท่านมีตัวอุปกรณ์และวัตถุต่าง ๆ เท่าที่จำเป็นทั้งหมดแล้ว ดังนั้นเราต้องทำการวิเคราะห์วงจรแบบทรานเซียน (Transient Analysis) เป็นขั้นตอนต่อไป สำหรับแบบวงจรของเรานั้นมีค่าคงที่ RC time เป็น 100k x 20n = 2 milliseconds   ในที่นี้เราต้องการให้แสดงผลคลื่นสัญญาณจำนวนห้ารอบ จึงต้องเซตอัพให้เห็นสัญญาณ 10ms

เลือกเมนูคำสั่ง Design » Simulate » Mix Sim จะแสดงไดอะล็อก Analysis Setup ขึ้นมา ค่าเซตอัพทั้งหมดของอ็อบชันการจำลองวงจรมีค่าดังนี้

ก่อนอื่นให้เซตอัพ Nodes ในวงจรที่ท่านต้องการดู   สำหรับฟิลด์ Collect Data For ให้เลือก Node Voltage and Supply Current จากรายการ   อ็อบชันนี้เป็นตัวกำหนดชนิดข้อมูลที่ท่านต้องการคำนวณระหว่างการจำลองวงจร

ในฟิลด์ Available Signals ให้ดับเบิลคลิกที่ชื่อสัญญาณ Q1B, Q2B, Q1C และ Q2C เมื่อดับเบิลที่ชื่อสัญญาณแต่ละครั้ง ชื่อนั้นจะย้ายไปอยู่ในฟิลด์ Active Signals

ตรวจดูให้มั่นใจว่าได้ใส่เครื่องหมายในเช็คบ็อกซ์ Operating Point Analysis และ Transient/Fourier ไว้แล้ว   ถ้าหากค่าเซตอัพ Transient/Fourier Analysis ไม่แสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติก็ให้คลิกที่ชื่อของ Transient/Fourier Analysis

คลิกเอาเครื่องหมายที่อ็อบชัน Use Transient Defaults ออกเพื่อจะใช้ค่าพารามิเตอร์ของ Transient Analysis

เราต้องการแสดงการจำลองวงจรเป็นเวลา 10ms ดังนั้นให้ใส่ค่า 10m ไว้ในฟิลด์ Transient Stop Time

ฟิลด์ Transient Step Time ให้ใส่ค่าเป็น 10u เพื่อเป็นการกำหนดให้การจำลองวงจรแสดงผลทุก ๆ 10us (รวมทั้งหมด 1000 จุดซึ่งเพียงพอต่อการแสดงผลที่แม่นยำ)

ในระหว่างการจำลองวงจร ค่า Timestep จริง ๆ จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ค่าที่สามารถวัดได้   ส่วนฟิลด์ Maximum Step เป็นตัวจำกัดขนาดของ Timestep ที่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นให้ใส่ค่า 10u ให้กับ Transient Max Step Time

ถึงตอนนี้ท่านก็พร้อมที่จะรันการจำลองวงจรแบบทรานเซียนแล้ว

คลิกปุ่ม OK ที่อยู่ด้านล่างของไดอะล็อก Analyses Setup เพื่อรันการจำลองวงจร

เมื่อรันเสร็จ ท่านจะเห็นเอาท์พุตของสัญญาณคล้ายกับแผนภาพ 10

นอกจากนี้ท่านสามารถเปลี่ยนค่าของตัวอุปกรณ์บางตัวได้และรันการจำลองวงจรซ้ำอีกครั้งเพื่อดูผลที่เปลี่ยนไปก็ได้   ลองเปลี่ยนค่าของ C1 เป็น 47n (ดับเบิลคลิกที่ C1 เพื่อแก้ไขแอททริบิว) และรันการวิเคราะห์วงจรแบบทรานเซียนอีกครั้งหนึ่ง แล้วท่านจะพบว่าเอาท์พุตของสัญญาณแสดงอัตราส่วนระหว่าง Mark กับ Space ไม่คงที่

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer