การจำลองการทำงานของวงจร

โปรแกรม Altium Designer ยอมให้ท่านจำลองการทำงานของวงจรจากแบบ Schematic ได้โดยตรง ซึ่งในหัวข้อต่อไปนี้เราจะทำการจำลองสัญญาณเอาท์พุตที่สร้างจากวงจรมัลติไวเบรเตอร์ของเรา

การเซตอัพค่าสำหรับการจำลองวงจร

            ก่อนจะจำลองวงจรเราต้องเพิ่มวัตถุบางอย่างให้กับวงจรของเรา ได้แก่ แหล่งจ่ายไฟ (Voltage Sources)   จุดกราวน์สำหรับการจำลองวงจร และ Net Labels บนแบบวงจรที่ต้องการดูสัญญาณ

คลิกแท็บ Multivibrator.SchDoc ที่อยู่บริเวณด้านบนของหน้าต่าง เพื่อให้ Schematic นั้นแอ็คทีฟ

เราต้องแทนที่ตัวค็อนเน็คเตอร์ด้วยแหล่งจ่ายไฟ (Voltage Source)  ลบตัวค็อนเน็คเตอร์ด้วยการคลิกที่ตัวค็อนเน็คเตอร์หนึ่งครั้งเพื่อเลือกไว้ก่อน (จะปรากฏพาเนลเส้นประอยู่รอบตัวค็อนเน็คเตอร์นั้น) แล้วกดคีย์ DELETE บนคีย์บอร์ด

ตอนนี้ไม่มีที่ว่างพอให้ใส่แหล่งจ่ายไฟ ดังนั้นเราต้องย้ายปลายอิสระของเส้นสัญญาณด้วยการจับปลายด้านหนึ่งของเส้นสัญญาณ 12V คลิกหนึ่งครั้งเพื่อเลือกเส้นสัญญาณนั้น   จะปรากฏ Editing Handles (ต่อไปจะเรียกว่า “แฮนเดิล”) ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเล็ก ๆ ล้อมรอบเส้นสัญญาณ   คลิกหนึ่งครั้งที่แฮนเดิลตรงปลายเปิด แล้วเลื่อนแฮนเดิลขึ้นไปจนเส้นสัญญาณเกือบจะเปลี่ยนทิศทางแต่ไม่ต้องเลื่อนไปจนสุดทาง   คลิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อปล่อยแฮนเดิล

ทำตามขั้นตอนข้างต้นซ้ำอีกครั้งกับปลายด้านหนึ่งของเส้นสัญญาณ GND เลื่อนเคอร์เซอร์ลงมาทางด้านล่างของชีท

เลือกคำสั่ง View » toolbars » Simulation Sources ให้แสดงแถบเครื่องมือ Simulation Sources

คลิกปุ่มแหล่งจ่ายไฟ 12V บนแถบเครื่องมือ Simulation Sources   แล้วจะปรากฎสัญลักษณ์แหล่งจ่ายไฟอยู่ที่เคอร์เซอร์ กดคีย์ TAB บนคีย์บอร์ดเพื่อแก้ไขแอททริบิวของแหล่งจ่ายไฟนั้น เมื่อมีไดอะล็อกแสดงขึ้นมาให้คลิกแท็บ Attributes ให้แอ็คทีฟ และใส่ค่าในฟิลด์ Designator เป็น V1 จากนั้นคลิกปุ่ม OK เพื่อปิดไดอะล็อก แล้วจึงวางแหล่งจ่ายไฟให้อยู่ระหว่างเส้นสัญญาณ 12V และ GND

ทำตามขั้นตอนเดิมเพื่อแยกปลายของเส้นสัญญาณ 12V และ GND ออกจากกัน   แล้วย้ายปลายทั้งสองอีกครั้งให้ต่อกับแหล่งจ่ายไฟ ดังแสดงในแผนภาพ 9 (แบบวงจร Schematic พร้อมต่อการจำลองวงจร)

ก่อนที่จะทำการจำลองวงจรได้นั้น เราต้องวาง Net Labels ไว้ตรงจุดที่เหมาะสมบนแบบวงจรเสียก่อน ทำให้เราสามารถ

ระบุสัญญาณที่เราต้องการดูได้อย่างง่ายดาย   ในแบบวงจรของแบบฝึกสอนนี้มีจุดสำคัญอยู่ที่ขาเบสและขาคอลเล็คเตอร์ของตัวทรานซิสเตอร์ทั้งสองนั่นเอง

เลือกเมนูคำสั่ง Place » Net Label  (คีย์ลัด P, N) กดคีย์ TAB เพื่อแก้ไขแอททริบิวของ Net Label ในไดอะล็อก Net Label ใส่ค่า Q1B ในฟิลด์ Net แล้วปิดไดอะล็อก

เลื่อนเคอร์เซอร์มาอยู่เหนือเส้นสัญญาณที่มาจากขาเบสของ Q1 ใส่ Net Label ตามแผนภาพ 9 จากนั้นคลิกซ้ายหรือกดคีย์ ENTER เพื่อวาง Net Label ไว้บนเส้นสัญญาณ

กดคีย์ TAB และเปลี่ยนค่าของฟิลด์ Net เป็น Q1C

เลื่อนเคอร์เซอร์มาอยู่เหนือเส้นสัญญาณที่มาจากขาคอลเล็คเตอร์ของ Q1 จากนั้นคลิกซ้ายเพื่อวาง Net Label ที่สองบนเส้นสัญญาณ

ใส่ Net Label ให้มีค่า Designator เป็น Q2B และ Q2C บนเส้นสัญญาณเบสและคอลเล็คเตอร์ของ Q2 ตามลำดับ

เมื่อวาง Net Label เสร็จแล้วให้คลิกขวาหรือกดคีย์ ESC เพื่อออกจากโหมดการวาง

บันทึกแบบวงจรที่พร้อมทำการจำลองวงจรนี้ด้วยชื่ออื่นที่ต่างจากชื่อของ Schematic ต้นฉบับ โดยใช้คำสั่ง File » Save As (คีย์ลัด F, A) และในไดอะล็อก Save As ให้พิมพ์คำว่า Multivibratorsimulation.SchDoc

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer