การวางตำแหน่งตัวอุปกรณ์

เรามาเริ่มต้นจัดวางตัวอุปกรณ์ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

กดคีย์ลัด V, D เพื่อขยายมุมมองบนแผ่นวงจรและตัวอุปกรณ์   ฟุตพริ้นท์วางไว้อยู่ใน Room ชื่อ ‘Multivibrator’   ถ้าไม่ต้องการใช้ Room ให้คลิกที่ Room แล้วกด Delete

ต่อไปให้วางค็อนเน็คเตอร์ Y1 ทำได้โดยเลื่อนเคอร์เซอร์ให้อยู่ตรงกลางตัวค็อนเน็คเตอร์นั้น คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายค้างไว้ เคอร์เซอร์จะเปลี่ยนเป็นรูปกากบาทและกระโดดไปยังจุดอ้างอิงของตัวอุปกรณ์

ในขณะที่คลิกเมาส์ค้างไว้อยู่นั้น เลื่อนเมาส์เพื่อลากตัวอุปกรณ์ไปมาได้

ในขณะที่กำลังลากค็อนเน็คเตอร์อยู่นั้น กดคีย์ SPACEBAR เพื่อหมุนค็อนเน็คเตอร์ไป 90o แล้ววางไว้ทางด้านซ้ายของแผ่นวงจร (ตัวอุปกรณ์ทั้งตัวต้องอยู่ในขอบเขตของแผ่นวงจร) ดังแสดงในแผนภาพ 5

เมื่อค็อนเน็คเตอร์อยู่ในตำแหน่งที่ต้องการแล้ว ให้ปล่อยเมาส์เพื่อวางไว้ที่ตำแหน่งนั้น  สังเกตเห็นว่าเส้นค็อนเน็คชันลากตามไปกับตัวอุปกรณ์ด้วย

เมื่อต้องการย้ายตำแหน่งตัวอุปกรณ์ที่เหลือตามแผนภาพ 5 ใช้คีย์ SPACEBAR เป็นเครื่องมือสำหรับหมุนตัวอุปกรณ์เพื่อให้เส้นค็อนเน็คชันเหมือนกับแผนภาพ 5   อย่าลืมปรับ (re-optimize) เส้นค็อนเน็คชันตอนที่วางตัวอุปกรณ์แต่ละตัวด้วย

                ท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของข้อความกำกับตัวอุปกรณ์ได้ ด้วยการคลิกค้างแล้วลากข้อความนั้น กดคีย์ SPACEBAR เพื่อหมุนทิศข้อความ   แต่เราจะใช้เครื่องมือแก้ไขของ Altium Designer ที่จะอธิบายต่อไปในแบบฝึกสอนเพื่อซ่อนข้อความนั้น เพราะเราไม่ต้องการแสดงข้อความไว้บนแผ่นวงจรสำเร็จในการผลิตขั้นสุดท้าย

                ในโปรแกรม Altium Designer มีเครื่องมือสำหรับวางตัวอุปกรณ์แบบมีการโต้ตอบ เราจะใช้เครื่องมือนี้ตรวจดูว่าจัดวางตัวต้านทานทั้ง 4 ตัวถูกต้องแล้ว (ทั้งการจัดตำแหน่งและระยะห่าง) หรือไม่

กดคีย์ SHIFT ค้างไว้และคลิกซ้ายเพื่อเลือกตัวต้านทานทั้งสี่ทีละตัว จะเห็นกล่องเลือก (Selection Box) ปรากฏขึ้นรอบตัวต้านทานที่เลือกไว้ในชุดสีสำหรับสีของระบบที่เรียกว่า Selections ถ้าต้องการเปลี่ยนสี Selection ให้เลือกเมนู Design » Board Layers

คลิกที่ปุ่ม Align Tops of Selected Components ในแถบเครื่องมือ Component Placement ตัวต้านทานทั้งสี่ตัวจะจัดเรียงขอบด้านบนให้ตรงกันทุกตัว

ถึงขั้นตอนนี้ให้คลิกปุ่ม Make Horizontal Spacing of Selected Components Equal ในแถบเครื่องมือ Component Placement

แล้วคลิกที่ใดก็ได้ใน Design Window เพื่อไม่เลือกตัวต้านทานทั้งสี่ จะเห็นว่าตัวต้านทานทั้งสี่วางอยู่ในระดับเดียวกันและมีระยะห่างเท่ากัน

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer