การกำหนดกฏการออกแบบ(Design Rule)

ใน PCB Editor ของ Altium Designer ทำงานภายใต้กฎการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นการวางเส้นแทร็ก การเคลื่อนย้ายตัวอุปกรณ์ หรือการเดินลายวงจรแบบอัตโนมัติบนแผ่นวงจร โปรแกรม PCB editor จะคอยตรวจสอบและติดตามการออกแบบให้ทำงานตามกฎการออกแบบที่กำหนดไว้ หากมีการฝ่าฝืนกฎเกิดขึ้น ข้อผิดพลาดเหล่านั้นจะถูกไฮไลท์ให้เห็น

            การกำหนดกฎการออกแบบไว้ก่อนเริ่มงานออกแบบ ทำให้ผู้ใช้งานออกแบบวงจรได้อย่างสบายใจไม่ต้องกังวลว่าจะออกแบบผิดพลาด เพราะโปรแกรมคอยตรวจสอบและเตือนให้ทราบเมื่อเกิดการฝ่าฝืนกฎ

            กฎการออกแบบมีอยู่ด้วยกัน 10 ประเภท ซึ่งแบ่งย่อยออกได้อีกหลายชนิด  กฎการออกแบบนั้นครอบคลุมไปถึงความต้องการต่าง ๆ ทางไฟฟ้า, การเดินลายวงจร, การผลิต, การจัดวางวัตถุ และความถูกต้องของสัญญาณ (Signal Integrity)

                ต่อไปนี้เป็นการเซตอัพกฎการออกแบบใหม่เพื่อใช้สำหรับกำหนดค่าความกว้างของเส้นแทร็กใน Power Nets

บนแบบ PCB คลิกเลือกให้เป็นเอกสารที่แอ็คทีฟ แล้วใช้เมนู Design » Rules

ไดอะล็อก PCB Rules and Condtraints Editor จะปรากฏขึ้น กฎแต่ละประเภทแสดงไว้ในพาเนล Design Rules (ด้านซ้ายมือ) ให้ดับเบิลคลิกที่ Routing เพื่อขยายให้เห็นกฎย่อยที่เกี่ยวกับการเดินลายวงจร ซึ่งแสดงอยู่ในพาเนลทางด้านขวามือ   จากนั้นดับเบิลคลิกที่แคทีกอรี Width เพื่อให้แสดงกฎที่เกี่ยวกับความกว้าง

เลือกกฎที่จะใช้ด้วยการคลิกเลือกหนึ่งครั้งในพาเนล Design Rules เมื่อคลิกแต่ละกฎนั้น ไดอะล็อกทางด้านขวาจะแสดง Scope ของกฎ (ขอบเขตที่ต้องการให้กฎครอบคลุมถึง) และแสดง Constraints ของกฎซึ่งอยู่ในเซ็คชันด้านล่าง กฎเหล่านี้มีทั้งกฎที่เป็นดีฟอลท์และกฎที่ถูกเซตอัพด้วย Board Wizard เมื่อตอนที่สร้างเอกสาร PCB ใหม่

คลิกที่กฎ Width_1 เพื่อให้แสดง Constraint และ Scope ซึ่งกฎนี้ใช้ครอบคลุมทั้งแผ่นวงจร

กฎการออกแบบใน Altium Designer มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือ สามารถกำหนดกฎมากกว่า 1 ข้อในเรื่องเดียวกันได้ ซึ่งแต่ละกฎมีผลกับวัตถุแต่ละวัตถุต่างกัน โดยขอบเขต (Scope) ของกฎแต่ละข้อเป็นตัวกำหนดว่าจะนำไปใช้กับวัตถุตัวใดและใช้ลำดับขั้นที่กำหนดไว้แล้วเป็นตัวตัดสินว่ากฎข้อใดจะนำไปใช้กับวัตถุใด 

                ตัวอย่างเช่น ตั้งกฎแรกกำหนดความกว้าง (Width Constraint) สำหรับทั้งแผ่นวงจร (หมายความว่าเส้นแทร็กทุกเส้นบนแผ่นวงจรมีความกว้างเท่ากันหมด) ต่อไปตั้งกฎกำหนดความกว้างอันดับที่ 2 มีขอบเขตเฉพาะเน็ตกราวด์ (กฎนี้มีผลเหนือกฎแรก) และสุดท้ายตั้งกฎกำหนดความกว้างอันดับที่ 3 มีขอบเขตเฉพาะการเชื่อมต่อบางจุดบนเน็ตกราวด์ (กฎนี้มีผลเหนือสองกฎแรก) จะเห็นได้ว่ามีการนำกฎไปใช้แบบมีลำดับขั้น

            สำหรับตอนนี้แผ่นวงจรของท่านใช้กฎกำหนดความกว้างเพียงกฎเดียว และกำหนดขอบเขตเป็นทั้งแผ่นวงจร ต่อไปเราจะเพิ่มกฎกำหนดความกว้างใหม่สำหรับเน็ต 12V และเน็ต GND โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ในพาเนล Design Rules ให้เลือกแคทีกอรี Width แล้วคลิกขวาและเลือก New Rule เพื่อเพิ่มกฎกำหนดความกว้างกฎใหม่ เลือก Net แล้วคลิกดรอปดาวน์ลิสต์ คลิกเลือก 12V

กฎใหม่ชื่อ Width_2 จะปรากฏขึ้นมา   ให้คลิกที่กฎนั้นในพาเนล Design Rules เพื่อเปลี่ยนค่าของขอบเขต (Scope) และข้อจำกัด (Constraints)

พิมพ์ 12V or GND ในฟิลด์ Name เมื่อเสร็จสิ้นการกำหนดกฎ แล้วคลิกกลับมาที่พาเนล Design Rules จะเห็นการรีเฟรชกฎในแคทีกอรี Width

ต่อไปเป็นการกำหนดขอบเขตการใช้กฎด้วย Query Builder   หากท่านทราบไวยากรณ์ของคิวรีก็สามารถพิมพ์คิวรีใน Scope ได้ทันที

ในเซ็คชัน Where the First object matches ให้คลิกที่ Net แล้วจะเห็นในเซ็คชัน Full Query ปรากฏคำว่า InNet(  )  จากนั้นให้คลิกดรอปดาวน์ลิสต์ข้างปุ่ม All แล้วเลือก 12V จากรายชื่อของเน็ตจะเห็นว่าเซ็คชัน Full Query ถูกอัพเดทเป็น InNet('12V')

คลิกหนึ่งครั้งภายในวงเล็บของคิวรี InNet(  ) ในเซ็คชัน Query เพื่อใส่ชื่อของเน็ตสำหรับเน็ต GND  จากนั้นคลิกที่ Nets ในแคทีกอรี PCB Objects List และดับเบิลคลิกเพื่อเลือก GND จากรายชื่อเน็ตที่มีอยู่  แล้วตรวจสอบให้คิวรีเป็น InNet('12V') Or InNet('GND')

คลิกที่ปุ่ม Check Syntax เพื่อยืนยันความถูกต้องของคิวรี และคลิก OK เพื่อปิดข้อความนั้น ถ้ามีข้อความเตือนว่ายังมีข้อผิดพลาด ให้แก้ไขไวยากรณ์ของคิวรีจนกว่าจะถูกต้อง

คลิก OK เพื่อปิดไดอะล็อก Query Helper   จะมีการอัพเดทขอบเขต (Scope) ในเซ็คชัน Fully Query ด้วยคิวรีใหม่

ในเซ็คชันล่างของไดอะล็อก PCB Rules and Constraints Editor ให้เปลี่ยนฟิลด์ความกว้างของ Minimum, Preferred และ Maximum ด้วยการคลิกที่ข้อจำกัด (Constraints) เดิม (10mil) แล้วพิมพ์ใหม่เป็น 25mil โปรดสังเกตว่าท่านต้องตั้งค่าให้ฟิลด์ความกว้าง Maximum ก่อนที่จะเปลี่ยนค่าของ Minimum ได้   ถึงขั้นตอนนี้กฎใหม่ถูกกำหนดเสร็จแล้วและจะถูกบันทึกไว้เมื่อท่านเลือกกฎอื่น ๆ ในพาเนล Design Rules หรือปิดไดอะล็อก

ขั้นสุดท้าย ให้ดับเบิลคลิกกฎย่อยที่ชื่อว่า Width_1 และยืนยันค่าในฟิลด์ Minimum, Maximum และ Preferred เท่ากับ 12mil   คลิก OK เพื่อปิดไดอะล็อก PCB Rules and Constraints Editor

เมื่อท่านเดินลายวงจรด้วยมือหรือเดินลายวงจรแบบอัตโนมัติ เส้นแทร็กทุกเส้นจะมีความกว้างเท่ากับ 12mils ยกเว้นเส้นแทร็ก GND และ 12V จะมีความกว้างเป็น 25mils

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer