การกำหนด Layer Stack

การกำหนด Layer Stack และเลเยอร์ชนิด Non-electrical

                ท่านจะสังเกตเห็นแท็บของเลเยอร์ชุดหนึ่งอยู่บริเวณด้านล่างของพื้นที่ใช้งาน PCB   ใน PCB Editor มีสภาวะการทำงานแบบมัลติเลเยอร์และการแก้ไขส่วนใหญ่มักจะอยู่บนเลเยอร์เฉพาะเลเยอร์หนึ่งเท่านั้น   ท่านสามารถใช้ไดอะล็อก Board Layers ในการแสดงผล เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนชื่อ และเปลี่ยนสีให้กับเลเยอร์ได้

ใน PCB Editor มีเลเยอร์อยู่ด้วยกัน 3 ประเภท

เลเยอร์ทางไฟฟ้า (Electrical layers) – ได้แก่ เลเยอร์สัญญาณ (Signal Layers) 32 ชั้น และ Plane Layers 16 ชั้น เราสามารถใช้ Layer Stack Manager สำหรับเพิ่มหรือลบเลเยอร์ทางไฟฟ้า (Electrical Layer) ของแบบวงจรได้

Mechanical layers – เลเยอร์ชนิดนี้จัดว่าเป็นเลเยอร์อเนกประสงค์ซึ่งมีอยู่จำนวน 16 ชั้นใช้สำหรับการกำหนด Outline ของแผ่นวงจร การวางไดเม็นชัน รวมทั้งรายละเอียดในการพิมพ์ลายวงจรหรือรายละเอียดทางด้าน Mechanical อื่น ๆ ท่านสามารถเลือกพิมพ์เลเยอร์เหล่านี้หรือไม่ก็ได้ รวมทั้งเลือกเลเยอร์ใดให้พิมพ์ออกทางเครื่องยิงฟิล์มหรือไม่ก็ได้เช่นกัน และท่านสามารถควบคุมการเพิ่ม ลบ หรือตั้งชื่อของเลเยอร์เหล่านี้ได้ด้วยไดอะล็อก Board Layers

เลเยอร์พิเศษต่างๆ (Special layers) – ได้แก่ Silkscreen Layer ชั้นบนและชั้นล่าง, Solder Mask Layer, Paste Mask Layers, Drill Layers, Keep-Out Layer ซึ่งใช้ในการกำหนดขอบเขตของแผ่นวงจรไม่ให้ตัวอุปกรณ์หรือเส้นแทร็กล้ำเข้ามาในเขตนี้, Multilayer ใช้กับจุดบัดกรีและรูเจาะแบบมัลติเลเยอร์, Connection Layer, DRC Error Layer, Grid Layer, และ Hole Layer โดยที่สามารถควบคุมการแสดงผลของเลเยอร์เหล่านี้ได้ด้วยไดอะล็อก Board Layers

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer