การโอนย้ายแบบวงจร (Design Transfer)

ก่อนที่จะโอนย้ายข้อมูลใน Schematic ไปที่แบบ PCB เปล่า ต้องตรวจสอบว่ามีไลบรารีสำหรับใช้กับ Schematic และ PCB อยู่ในโปรแกรมแล้ว เนื่องจากเราจะใช้เพียงไลบรารีรวมที่เป็นดีฟอลท์ซึ่งติดตั้งมาพร้อมโปรแกรมเท่านั้น โดยมีฟุตพริ้นท์ที่ต้องการใช้งานอยู่ในไลบรารีนั้นเรียบร้อยแล้ว   เมื่อคอมไพล์โครงงานเสร็จและแก้ไขข้อผิดพลาดใน Schematic เรียบร้อยแล้ว ให้ใช้คำสั่ง Update PCB เพื่อสร้าง ECOs ที่ใช้ในการโอนย้ายข้อมูลใน Schematic ไปยังแบบ PCB เป้าหมายได้

การอัพเดท PCB

            การโอนย้ายข้อมูลในแบบ Schematic ไปยังแบบ PCB ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

เลือก Design » Update PCB (Multivibrator.PcbDoc) เป็นการคอมไพล์โครงงาน และไดอะล็อก Engineering Change Order จะปรากฏขึ้น

คลิกที่ Validate Changes ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดถูกต้อง ก็จะมีเครื่องหมายปรากฏอยู่ที่รายการ Status แต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ถูกต้อง ให้ปิดไดอะล็อกไปก่อน แล้วตรวจสอบข้อผิดพลาดในพาเนล Messages และแก้ไขให้ถูกต้อง

ให้คลิกที่ Execute Changes เพื่อส่งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงไปที่แบบ PCB   เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้ว Status จะเปลี่ยนเป็น Done

คลิก Close จากนั้นไฟล์ PCB จะเปิดขึ้นมาพร้อมทั้งแสดงตำแหน่งตัวอุปกรณ์ที่วางเสร็จแล้ว   ถ้าท่านไม่เห็นตัวอุปกรณ์ในพาเนล ให้ใช้คำสั่งคีย์ลัด V, D (View Document)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer