การตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของ Schematic

การตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของ Schematic

แผนภาพใน Schematic นั้น ไม่เป็นเพียงแค่ภาพวาดวงจรเท่านั้น แต่ยังบอกถึงข้อมูลของการเชื่อมต่อกันภายในวงจรด้วย และสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบแบบวงจรได้ด้วย  เมื่อท่านทำการคอมไพล์โครงงาน โปรแกรม Altium Designer คอยตรวจสอบข้อผิดพลาดตามกฎการออกแบบที่ได้เซตอัพไว้ในแท็บ Error Reporting and Connection Matrix ถ้าหากมีการฝ่าฝืนกฎใด ๆ จะแสดงผลออกมาทางพาเนล Messages

การเซตอัพการรายงานข้อผิดพลาด

ในแท็บ Error Reporting ของไดอะล็อก Options for Project ใช้สำหรับเซตอัพการตรวจสอบการออกแบบวงจร ส่วน Report Mode ใช้ตั้งค่าระดับความรุนแรงของการฝ่าฝืนกฎ ถ้าท่านต้องการเปลี่ยน Report Mode ให้คลิกที่ Report Mode ของการฝ่าฝืนกฎที่ต้องการเปลี่ยน แล้วเลือกระดับความรุนแรงจากดรอปดาวน์ลิสต์ แต่สำหรับแบบฝึกสอนการใช้งานนี้ให้ใช้ค่าดีฟอลท์

การเซตอัพเมตริกซ์ของการเชื่อมต่อ

ในแท็บ Connection Metrix ของไดอะล็อก Options for Project ใช้สำหรับแสดงความรุนแรงของข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดจากการรายงานข้อผิดพลาดของการเชื่อมต่อในแบบวงจร Schematic เช่น การเชื่อมต่อระหว่างขา พอร์ต และชีท ในเมตริกซ์แสดงข้อผิดพลาดของจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ บน Schematic ออกมาในรูปกราฟฟิก และบอกให้ทราบว่าข้อผิดพลาดใดที่ยอมให้ผ่านไปโดยไม่ต้องแก้ไขหรือไม่ก็ได้

ตัวอย่างเช่น ไล่ดูรายการด้านขวาของเมตริกซ์ตามแนวตั้งไปจนพบ Output Pin จากนั้นลากออกไปตามแนวขวางจนพบคอลัมน์ Open Collector Pin ก็จะได้อินเตอร์เซ็คชันที่เป็นบ็อกซ์สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีส้มซึ่งหมายความว่า Output Pin ที่เชื่อมต่อกับ Open Collector Pin บน Schematic นั้นมีข้อผิดพลาดที่มีระดับความรุนแรงเป็น Error เมื่อโครงงานถูกคอมไพล์

ท่านสามารถกำหนดชนิดของข้อผิดพลาดเป็นระดับอื่นเพิ่มเติมได้เอง เช่น เริ่มตั้งแต่ No Report จนถึง Fatal Error

วิธีการเปลี่ยนแปลง Connection Matrix มีดังนี้

คลิกแท็บ Connection Matirx ในไดอะล็อก Options for Project

คลิกที่บ็อกซ์ที่เป็นอินเตอร์เซ็คชันของการเชื่อมต่อทั้งสองชนิด ตัวอย่างเช่น Output Sheet Entry และ Open Collector Pin

คลิกไปจนกระทั่งบ็อกซ์เปลี่ยนเป็นสีเดียวกับสีของข้อผิดพลาดที่อยู่ใน Legend (คำอธิบายสัญลักษณ์) เช่น บ็อกซ์สีส้มหมายถึงเมื่อพบการเชื่อมต่อตามที่ต้องการแล้วมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น

ในวงจรตัวอย่างของเรามีเฉพาะขาของตัวอุปกรณ์ชนิด Passive Pin (ตัวต้านทาน ตัวเก็บประจุ และตัวค็อนเน็คเตอร์) กับ Input Pin (ทรานซิสเตอร์) ให้ตรวจดูว่าตารางเมตริกซ์พบข้อผิดพลาดของ Passive Pins ที่ไม่ถูกเชื่อมต่อหรือไม่ดังนี้

ไล่ดูตามแถวจนพบ Passive Pin จากแถว และไล่ตามคอลัมน์จนพบ Unconnected บ็อกซ์ที่อินเตอร์เซ็คกันแสดงให้เห็นว่าเกิดข้อผิดพลาดเมื่อพบว่า Passive Pin นั้น Unconnected ใน Schematic   สำหรับค่าดีฟอลท์ของบ็อกซ์คือสีเขียวหมายถึงไม่แสดงรายงานใด ๆ

คลิกที่บ็อกซ์นั้นจนกระทั่งเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หมายความว่า ให้แสดงคำเตือนเมื่อ Passive Pins ไม่เชื่อมต่อ (Unconnected) เมื่อมีการคอมไพล์โครงงาน   สำหรับในแบบฝึกสอนการใช้งานนี้จะจงใจสร้างข้อผิดพลาดขึ้นมาเพื่อตรวจสอบในภายหลัง

การเซตอัพค่าของตัวเปรียบเทียบ

แท็บ Comparator ในไดอะล็อกOptions for Project ใช้กำหนดความแตกต่างระหว่างไฟล์ที่จะถูกรายงานหรือถูกทิ้งไปเมื่อโครงงานถูกคอมไพล์   ในแบบฝึกสอนการใช้งานนี้ไม่มีความจำเป็นต้องแสดงความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติบางประการที่อ้างถึง Schematic แบบลำดับชั้น อย่างเช่น Rooms ซึ่งใช้ใน Schematic เท่านั้น   ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านไม่ได้เผลอตั้งค่าให้โปรแกรมข้ามการรายงานการตรวจสอบตัวอุปกรณ์ใดไป ทั้ง ๆ ที่ท่านต้องการให้ข้ามการตรวจสอบ Component Class

ให้คลิกที่แท็บ Comparator แล้วหา Changed Room Definitions, Extra Room Definitions และ Extra Component Classes ในเซ็คชัน Differences Associated with Components

คลิกเลือก Ignore Differences จากดรอปดาวน์ลิสต์ในคอลัมน์ Mode ทางด้านขวาของอ็อบชัน

เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้เราพร้อมที่จะคอมไพล์โครงงานและตรวจสอบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้แล้ว


Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer