กำหนด Option ของ Project

Optionต่าง ๆ ของโครงงานนั้นรวมถึง ค่าพารามิเตอร์ของการตรวจสอบข้อผิดพลาด  เมตริกซ์การเชื่อมต่อ  ค่าเซตอัพของ Comparator  การสร้าง ECO Optionของพาธเอาท์พุตกับ Netlist และพารามิเตอร์อื่น ๆ ของโครงงานที่ท่านต้องการกำหนดให้  โปรแกรม Altium Designer จะใช้ค่าเซตอัพเหล่านี้เมื่อมีการคอมไพล์โครงงาน

เมื่อโครงงานถูกคอมไพล์ จะมีการนำกฎการออกแบบมาใช้ตรวจสอบแบบวงจรอย่างละเอียด  หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นและแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นเสร็จแล้ว ก็ต้องคอมไพล์แบบวงจร Schematic ซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งแบบวงจรนี้จะถูกโหลดไปยังเอกสารเป้าหมายด้วย ECOs ที่สร้างขึ้น เช่น เอกสาร PCB ฯลฯ  เครื่องมือเปรียบเทียบโครงงาน (Project Comparator) จะยอมให้ท่านหาความแตกต่างระหว่างไฟล์ต้นฉบับกับไฟล์เป้าหมายและทำการอัพเดท (ซินโครไนซ์) แบบสองทิศทางได้

ท่านสามารถเซตอัพค่าของโอเปอเรชันทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน เช่น การตรวจหาข้อผิดพลาด การเปรียบเทียบเอกสาร และการสร้าง ECO เป็นต้น ได้ในไดอะล็อก Options for Project (Project » Project Options)

นอกจากนี้เรายังเซตอัพค่าให้เอาท์พุตทุกชนิดของโครงงาน เช่น Netlist, การจำลองวงจร, เอกสารที่สั่งพิมพ์ได้, เอาท์พุตสำหรับการประกอบแผงวงจร (Assembly), เอาท์พุตสำหรับการพิมพ์ลายวงจร (Fabrication) และรายงานประเภทต่าง ๆ ได้โดยเปิดไดอะล็อก Outputs for Project ด้วยคำสั่ง Project » Output Jobs รายละเอียดเพิ่มเติมดูในหัวข้อ การเซตอัพเอาท์พุตของโครงงาน

เลือกคำสั่ง Project » Project Options แล้วไดอะล็อก Options for Project จะเปิดขึ้นมา

ค่าoptionทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงงานถูกเซตอัพผ่านทางไดอะล็อกนี้ได้

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer