การค้นหาตัวอุปกรณ์และการโหลดไลบรารี

การค้นหาตัวอุปกรณ์และการโหลดไลบรารี

  ใน Schematic Editor มีคุณสมบัติในการค้นหาตัวอุปกรณ์ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการสัญลักษณ์ Schematic หลายพันแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าตัวอุปกรณ์ที่เราต้องการจะอยู่ในไลบรารีที่ติดตั้งไว้แล้ว ท่านก็ควรจะเรียนรู้วิธีการค้นหาตัวอุปกรณ์ภายในไลบรารีไว้ด้วย ดังนั้นท่านควรปฏิบัติตามวิธีการต่อไปนี้เพื่อฝึกการค้นหาและเพิ่มตัวอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในวงจรตัวอย่าง

ก่อนอื่นให้ค้นหาทรานซิสเตอร์ 2N3904 ทั้ง 2 ตัว

  1. คลิกแท็บ Libraries เพื่อเปิดพาเนล Libraries
  2. กดปุ่ม Search หรือเลือกเมนู Tools » Find Component เพื่อเปิดไดอะล็อก Search Libraries
  3. ตรวจดูให้ Scope ตั้งค่าเป็น Libraries on Path และในฟิลด์ Path นั้นต้องเป็นพาธที่ถูกต้องของไลบรารี ถ้าท่านยอมรับค่าดีฟอลท์ของพาธในตอนติดตั้งโปรแกรม Altium Designer แล้วพาธก็ควรเป็น C:\Program Files\Altium\Library\ และไม่เลือกในเช็คบ็อกซ์ของ Include Subdirectories ด้วย
  4. ต่อไปให้ค้นหาเลขอ้างอิงด้วย 3904 ดังนั้นในเซ็คชัน Search Criteria ฟิลด์ Name ต้องพิมพ์เงื่อนไขเป็น *3904* ซึ่งเครื่องหมาย * เป็นสัญลักษณ์แทนส่วนนำหน้า (Prefixes) และส่วนต่อท้าย (Suffixes) ต่าง ๆ ที่ผู้ผลิตหลาย ๆ รายต่างก็ใช้กัน
  5. คลิกปุ่ม Search เพื่อเริ่มต้นการค้นหา ในแท็บ Results แสดงผลการค้นหาที่เกิดขึ้น ถ้าท่านใส่พารามิเตอร์ถูกต้อง ท่านพบไลบรารีนั้นและแสดงผลการค้นหาอยู่ในไดอะล็อก Search Libraries
  1. คลิกเลือกไลบรารี Miscellaneous Devices.IntLib ไลบรารีนี้มีสัญลักษณ์ของทรานซิสเตอร์ BJT ทั้งหมดที่พร้อมจะนำไปใช้ในการจำลองวงจร
  2. คลิกปุ่ม Install Library ทำให้ไลบรารีนี้สามารถถูกเรียกใช้งานบน Schematic ได้
  3. ปิดไดอะล็อก Search Libraries

ไลบรารีที่เพิ่มเข้ามาจะปรากฏอยู่ด้านบนของพาเนล Libraries เมื่อท่านคลิกที่ชื่อของไลบรารีที่อยู่ด้านบน จะพบรายการของตัวอุปกรณ์ในไลบรารีนั้นแสดงอยู่ด้านล่าง ท่านสามารถใช้ตัวฟิลเตอร์ตัวอุปกรณ์ (Component Filter) เพื่อความรวดเร็วในการค้นหาตัวอุปกรณ์ภายในไลบรารีนั้น

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer