การเพิ่ม SCH Sheet ใน Project

การเพิ่ม Schematic Sheet ไว้ในโครงงาน

ถ้า Schematic Sheet ที่ต้องการเพิ่มในโครงงานนั้นถูกเปิดขึ้นมาเป็นแบบเอกสารอิสระ (Free Documents) ให้คลิกขวาที่ชีทนั้น ในพาเนล Projects เซ็คชัน Free Documents ให้เลือก Add to Project แล้ว Schematic Sheet นั้นจะถูกจัดอยู่ภายใต้ Shematic Sheets ของชื่อโครงงานในแท็บ Projects ซึ่ง Schematic Sheet นั้นจะถูกลิงค์กับไฟล์โครงงานเรียบร้อยแล้ว

การตั้งค่าอ็อบชันของ Schematic

สิ่งแรกที่ท่านต้องทำก่อนการวาด Schematic คือการกำหนดค่าอ็อบชันให้กับเอกสารนั่นเอง โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. เลือกเมนู Design » Options แล้วไดอะล็อก Document Options จะเปิดขึ้นมา ในแบบฝึกสอนการใช้งานนี้ต้องเปลี่ยนขนาดเอกสารให้เป็นขนาด A4 เท่านั้น ในแท็บ Sheet Options ฟิลด์ Standard Styles ให้คลิกลูกศรข้างฟิลด์นั้นจะเห็นรายการของลักษณะชีท (Sheet Styles)
  2. ใช้ Scroll Bar เลื่อนหา A4 แล้วคลิกเลือก
  3. คลิกปุ่ม OK ไดอะล็อกนี้จะปิดไป และมีการอัพเดทขนาดของชีท
  4. ถ้าต้องการให้เอกสารนั้นแสดงอยู่ในพื้นที่ของ Viewing Area ให้เลือกเมนู View » Fit Document

ในโปรแกรม Altium Designer ท่านสามารถเรียกเมนูได้ง่าย ๆ ด้วยคีย์ด่วนของเมนู (Menu Hotkey) ซึ่งแทนด้วยตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในชื่อเมนูแต่ละตัว ส่วนรายการเมนูย่อยในเมนูหลักก็มีคีย์ด่วนเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คีย์ลัดของการเลือกเมนู View  » Fit Document คือกดคีย์ V แล้วตามด้วยคีย์ D สำหรับเมนูย่อยอีกหลายเมนู เช่น เมนู Edit » DeSelect สามารถเรียกได้โดยตรง ถ้าต้องการเรียกเมนู Edit » DeSelect » All ให้กดเพียงคีย์ X (เป็นการเรียกเมนู DeSelect โดยตรง) แล้วตามด้วยคีย์ A

ต่อไปเป็นการตั้งค่าให้ Schematic Preferences

  1. เลือกคำสั่ง Tool » Preferences (คีย์ลัด T, P) จากเมนูเพื่อเปิดไดอะล็อก Preferences อ็อบชันต่างๆ ที่แก้ไขในไดอะล็อกนี้จะนำไปใช้กับ Schematic Sheet ทั้งหมด
  2. คลิกแท็บ Default Primitives ให้แอ็คทีฟ ให้เลือกเช็คบ็อกซ์ Permanent แล้วคลิกปุ่ม OK ไดอะล็อกนี้จะปิดไป
  3. ก่อนที่จะเริ่มวาด Schematic   ให้บันทึก Schematic Sheet นี้ก่อนโดยการเลือก File » Save (คีย์ลัด F,S)

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer