วิธีการเก็บเอกสาร Altium Designer

Altium Designer เก็บเอกสารของแบบวงจรและไฟล์เอาท์พุตทั้งหมดไว้ที่ฮาร์ดดิสก์โดยบันทึกเป็นไฟล์เดี่ยว ๆ แยกจากกัน ท่านจึงสามารถใช้โปรแกรม Windows Explorer ค้นหาไฟล์เหล่านี้ได้ ท่านสามารถสร้างไฟล์โครงงานที่มีลิงค์ไปยังเอกสารของแบบวงจรได้ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบและการซินโครไนซ์เซชัน (Synchronization) แบบวงจรด้วย

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer