ใหม่—Project Packager (จัดกระเป๋าของโปรเจ็ค)

การทำงานภายใต้ ALTIUM DESIGNER จะประกอบด้วยไฟล์เอกสารจำนวนมาก ไฟล์ SCH, PCB, datasheet ไฟล์ PDF, ไฟล์สำหรับการผลิต, ไฟล์รายงานต่างๆ ภายใต้ใน 6.3 นั้นท่านสามารถใช้เครื่องมือช่วย Project Packager เพื่อให้จัดการไฟล์จำนวนมากได้ง่ายขึ้น การทำงานจะเป็นขั้นตอน จัดการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดได้ผลลัพธ์ในรูป ZIP

Project Packager สนับสนุนดังนี้

  • สนับสนุนการย้ายโปรเจ็ค เช่นการย้ายโปรเจ็คจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง
  • จัดกระเป๋าได้ทั้งโครงสร้างโปรเจ็ค ทำงานได้ดีกับโครงการที่เชื่อมระหว่าง PCB, FPGA และ embedded
  • สามารถจัดกระเป๋า Design Workspace
  • สามารถจัดการ directory path ระหว่างจัดกระเป๋า
  • สามารถจัดการไฟล์ภายนอกโปรเจ็ค ระหว่างจัดกระเป๋า
  • เลือกได้ที่จะรวมไฟล์ที่สร้างขึ้นภายใน เช่นไฟล์รายงานต่างๆ
  • เลือกได้ที่จะรวมไฟล์ประวัติ (ไฟล์ที่เกิดจากภายใน ALTIUM DESIGNER ระหว่างบันทึกการทำงานไปตามลำดับ)

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer