ใหม่—Device Software Framework (DSF)

ระบบ DSF ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใหม่ในขั้นการพัฒนา Embedded Project ภายใต้ DSF ได้ถูกออกแบบให้ทำงานกับ Embedded ง่ายขึ้น ประกอบด้วย

  • เพิ่มเลเยอร์ LLPI (Low Level Peripheral Interface) สำหรับเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์สนับสนุนรอบข้าง FPGA กับ driver code
  • เพิ่มเลเยอร์ PAL (Processor Abstration Layer) เพื่อให้สามารถ portable ระหว่าง embedded application สำหรับโปรเซสเซอร์ต่างๆ
  • จะเห็นได้ว่า DSF ทำให้ท่านสามารถแยกระดับของการพัฒนา Embedded Application ออกจาก physical layer แต่ท่านยังคงสามารถเข้าถึงระบบอินเทอร์รัพของโปรเซสเซอร์ได้

ไฟล์ตัวอย่างสำหรับ Embedded project ต่างๆได้ถูกปรับปรุงให้รวม DSF เข้าไปด้วย เป็นส่วนหนึ่งของ 6.3

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer