ใหม่—I2S Audio Streaming core

รูปแบบ I2S เป็นวิธีการส่งข้อมูลอนุกรมที่เป็นที่นิยมในวงการ digital audio ภายใต้แก่นใหม่ I2S ซึ่งเข้ากันได้กับ wishbone ทำให้สามารถเชื่อมต่อไปหรือมาจาก high-speed audio codec ภายในแก่นนี้จะทำหน้าที่เปลี่ยน serial ให้เป็น parallel เพื่อส่งข้อมูลจาก serial audio stream ให้แก่ไมโครโปรเซสเซอร์ ประมวลผลต่อไป

Figure 18 นักออกแบบสามารถเชื่อมต่อกับ high speed serial audio data บน FPGA ผ่านทาง I2S core ใหม่

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer