ปรับปรุง—การเดินเส้นทองแดงสำหรับ Differential Pair

ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าการเดินเส้นทองแดงชนิด Differential Pair เป็นวิธีที่ดีสำหรับควบคุมความถูกต้องของสัญญาณ (Signal Integrity) ภายใต้ ALTIUM DESIGNER 6.3 สนับสนุนความสามารถเพิ่มเติมดังนี้

  • ปรับปรุงการเลือกสัญญาณในคู่สัญญาณ เส้นจะเดินออกจากขาอุปกรณ์และอยู่ในตำแหน่งกลางอัตโนมัติ  โดยเพิ่มเส้นแนวเฉียงสั้นๆ
  • ข้อมูลเพิ่มเติมใน Head Up โดยรวมข้อมูลความแตกต่างของความยาวเส้น ของคู่สัญญาณที่กำลังออกแบบอยู่ และข้อจำกัดจากกฏการออกแบบ (Design Rules)

Figure 13 ปรับปรุงคุณภาพการเดินเส้นชนิด Differential ทำให้เดินเส้นได้สวยงามมากขึ้น

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer