ใหม่—เครื่องมือ subnet jumper

จุดแข็งอย่างหนึ่งของ FPGA คือความสามารถในย้ายตำแหน่งขา เพราะแต่ละขาสามารถกำหนดหน้าที่ได้เสมือนกัน  ความสามารถเช่นนี้ทำให้การเดินลายเส้นทองแดงลดความซับซ้อนลงได้เป็นอย่างมาก  การเดินเส้นทำเรียงอย่างเป็นระเบียบ ลดการไขว้ไปมา เพราะย้ายการไขว้ เข้าไปใน FPGA แทน ภายใต้ ALTIUM DESIGNER 6.3 สนับสนุนการทำงานกับ FPGA อย่างเต็มที่ในทุกระดับ

วิธีหนึ่งที่จะแสดงให้เห็นความสามารถ คือให้นักออกแบบเดินเส้นออกจาก FPGA ออกมาเล็กน้อย และในขณะเดียวกันเดินลายเส้นจากวงจรหลักมาสู่ FPGA  เมื่อลายเส้นทั้งสองชุดเข้ามาใกล้กัน ALTIUM DESIGNER สามารถสลับการกำหนดขา ซึ่งเลือกได้ทั้งชนิดอัตโนมัติ และชนิดโต้ตอบกับนักออกแบบ

ภายใต้ความสามารถใหม่ subnet jumper ทำให้นักออกแบบไม่จำเป็นต้องเดินลายเส้นที่เหลือหลังจากทำการสลับเสร็จสิ้น เลือกใช้คำสั่ง Auto Route>>Add Subnet Jumper ซอฟต์แวร์จะวิเคราะห์และค้นหาแนวการเดินเส้น (แนวนอน, แนวตั้ง, แนวเฉียง) ให้อัตโนมัติ เส้นที่มีระยะห่างระหว่างกันน้อยกว่าที่กำหนด จะเพิ่มเส้นสั้นๆที่มีความกว้างเส้นถูกต้อง เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์

และในกรณีที่เพิ่ม Subnet jumper ไปแล้ว พบว่าไม่เหมาะสมและต้องการสลับตำแหน่งขาอีกครั้ง ท่านสามารถยกเลิกด้วยคำสั่ง Remove Subnet jumper ได้เช่นกัน

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer