ใหม่—ตัวช่วยเหลือสำหรับสร้าง IPC Footprint

ตัวช่วยเหลือสำหรับสร้าง IPC Footprint ทำให้การสร้างฟุ้ทพรินท์เปลี่ยนจากการสร้างตามขนาดฟุ้ท พริ้นท์ เปลี่ยนเป็นการสร้างฟุ้ทพริ้นท์ตามขนาดอุปกรณ์แทน ภายใต้ Wizard นี้จะคำนวนขนาดฟุ้ทพริ้นท์ตามวิธีการที่กำหนดโดย IPC

นอกจากนั้นยังสนับสนุนทั้ง 3 ชนิดตามข้อกำหนดคือ Nominal, Least และ Maximum เพื่อให้เหมาะสมกับความหนาแน่นในบอร์ดที่กำลังออกแบบอยู่ด้วย   สำหรับใน 6.3 นี้สนับสนุนอุปกรณ์เพียง 3 ชนิดคือ SOIC, BGA และ QFP ในระยะเวลาต่อไปจะเพิ่มชนิดให้มากขึ้น

 

Figure 8 ความสามารถใหม่ สร้าง IPC ฟุทพริ้นท์โดยคำนวนขนาดจากขนาดอุปกรณ์

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer