ใหม่—ไลบรารีสนับสนุนอุปกรณ์ตามาตรฐาน IPC

ในขณะนี้ศูนย์พัฒนา Library ของ ALTIUM ได้เริ่มพัฒนาไลบรารีของฟุทพริ้นท์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน IPC-7350 (ในไลบรารีปัจจุบันจะสอดคล้องกับมาตรฐานเดิมคือ IPC-SM-782)

  • ระบบฟุ้ทพริ้นท์ชนิดใหม่นี้ จะแจกแจงทั้งในรูป *.PcbLib และ *.IntLib สำหรับรวมเข้าไปกับไลบรารีของแต่ละผู้ผลิต  สามารถตรวจสอบในโฟลเดอร์ “\Altium_Designer_ 6\Library\Pcb\IPC-7350” เพื่อตรวจสอบชนิดใหม่ๆที่ได้เพิ่มเติมเข้ามา
  • ตามที่ระบุใน IPC-7350 แต่ละฟุ้ทพริ้นท์ จะมี 3 รุ่นคือ Normal, Least และ Maximum (แยกตามความหนาแน่นของอุปกรณ์บนบอร์ด) โดยการตั้งชื่อฟุ้ทพรินท์จะเพิ่มตัวอักษร _N, _L และ _M ตามลำดับ
  • และเช่นกันตามที่ระบุใน IPC-7350 แต่ละฟุ้ทพริ้นท์ได้เพิ่ม Assembly layer (Mechanical13) และ Courtyard Layer (Mechanical15) เข้าไป

 

Figure 7 มาตรฐาน IPC-7350 ใหม่กำหนดขนาดฟุ้ทพรินท์ 3 ชนิดคือ Nominal, Least และ Maximum และได้รวมรายละเอียดของ Assembly และ Courtyard

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer