ใหม่ –การควบคุมเวอร์ชั่นสำหรับไลบรารี

ระบบควบคุมเวอร์ชั่น (Version control system) เป็นวิธีที่ดีสำหรับการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้ ALTIUM DESIGNER 6.3 ได้รวมการจัดการไลบรารีชนิดฐานข้อมูล (Database Library—เป็นไลบรารีประเภทหนึ่งที่ผู้ใช้งานสามารถนำอุปกรณ์ออกมาใช้จากฐานข้อมูลร่วมภายในบริษัท) และระบบควบคุมเวอร์ชั่นรวมเข้าด้วยกัน ภายใต้ความสามารถใหม่ มีโดยสรุปดังนี้

  • ใช้งานง่าย  อุปกรณ์ทุกชนิดภายใต้ ALTIUM DESIGNER จะถูกเรียกใช้ผ่านทางพาแนลไลบรารี (Library Panel) ข้อมูลอุปกรณ์ทั้งหมดจะถูกอ่านเข้ามาจากฐานข้อมูลบริษัท ในขณะที่การอ้างอิงถึงสัญลักษณ์และฟุ้ทพริ้นท์จะถูกอ่านเข้ามาจากที่เก็บภายในระบบควบคุมเวอร์ชั่น
  • เมื่อผู้ใช้คลิกเพื่อเลือกวางอุปกรณ์จากพาแนลไลบรารี สถานะของอุปกรณ์จะถูกตรวจสอบและถ้าสัญลักษณ์หรือฟุ้ทพริ้นท์ไม่ใช่รุ่นล่าสุด ระบบจะนำรุ่นล่าสุดจากที่เก็บในระบบควบคุมเวอร์ชั่นมาแทนที่
  • ได้เพิ่มระบบไลบรารีชนิดใหม่ *.SVNDBLIB  ทำหน้าที่คล้ายกับระบบไลบรารีเดิม (*.DBLIB) และเรียกใช้ผ่านทางไลบรารีพาแนลเช่นกัน
  • เพิ่มระบบผู้ช่วย (Wizard) สำหรับช่วยเหลือในการปรับโครงสร้างภายในระบบควบคุมเวอร์ชั่น ทำให้สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีหลายเวอร์ชั่น เข้าไปอยู่ในระบบเดียว ภายใต้ที่เก็บแหล่งเดียว
  • โมเดล (Symbol, Footprint, 3D, Spice) ต่างๆใน ALTIUM DESIGNER ที่เก็บในแหล่งที่เก็บ สามารถแก้ไขโดยตรงภายใต้ ALTIUM DESIGNER โดยยังคงกลับไปปรับปรุงในแหล่งที่เก็บได้ด้วย
  • รายละเอียดการเปรียบเทียบ ความแตกต่างระหว่างแต่ละรุ่นในฐานข้อมูลไลบรารี สามารถเปรียบเทียบกันได้โดยตรงภายใต้ ALTIUM DESIGNER

Figure 5 การใช้ Storage Manager สำหรับควบคุมเวอร์ชั่นต่างๆ

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer