ใหม่—สนับสนุนรูเจาะชนิดสี่เหลี่ยมและชนิดเป็นร่อง (Slotted hole)

ภายใต้ ALTIUM DESIGNER 6.3 สนับสนุน รูเจาะชนิดสี่เหลี่ยม และรูเจาะชนิดเป็นร่อง การกำหนดจะทำในกรอบคุณสมบัติของ pad และทำให้ท่านเห็นรูปร่างล่วงหน้าได้ทันที

ความสามารถโดยสรุปมีดังนี้

  • รูเจาะเป็นร่องปลายมน (สร้างโดยใช้ NC route)
  • รูเจาะเป็นสี่เหลี่ยม (สร้างโดยวิธีเจาะกระแทก)
  • เคลือบหรือไม่เคลือบ รูเจาะทั้งสองชนิด
  • สร้างไฟล์เจาะ (Drill file) แยกให้อัตโนมัติเป็นชนิด Excellon2 สำหรับรูเจาะสี่เหลี่ยมและเป็นร่อง และไฟล์เจาะสำหรับรูเจาะชนิดเคลือบและไม่เคลือบ (สามารถสร้างได้แตกต่างถึง 6 ชนิด)
  • สนับสนุนการเชื่อมต่อกับ ระนาบทองแดง (internal plane)  กับรูเจาะทุกประเภท
  • กรอบข้อความปรับปรุง pad ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทันที

Figure 4 การสร้างรูเจาะสี่เหลียมและรูเจาะชนิดร่อง

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer