ใหม่ –การจัดวางและจัดการ multiple trace

ภายใต้  ALTIUM DESIGNER 6.0 ได้แนะนำความสามารถ Smart Drag สำหรับจัดการกับ เส้นทองแดง (track) ที่วางไว้แล้ว โดยเราแก้ไข เปลี่ยนตำแหน่ง โดยยังคงมุมของเส้นเช่นเดิม ซึ่งทำงานได้กับเส้นที่เดินเสร็จสิ้น และเส้นที่เดินค้างไว้บางส่วน สำหรับเส้นเดินค้าง หากลากที่ปลายเส้น Smart Drag สามารถควบคุมมุมการเดินเส้น ให้สอดคล้องกับเส้นที่เดินเสร็จสิ้นแล้ว ได้อย่างสวยงามอีกด้วย

ความสามารถ Smart Drag ได้ถูกขยายเพิ่มเติมภายใต้ ALTIUM DESIGNER 6.3 โดยสนับสนุนหลายๆเส้น (multi track) พร้อมๆกัน ทำให้เราสามารถแก้ไขกลุ่มของเส้น ภายใต้คำสั่งเดียว เหมือนเช่นแก้ไขเส้นเดี่ยวๆ นอกจากนั้นหากลากที่ปลายเส้น จะสามารถสร้างส่วนใหม่ของเส้นได้เช่นเดียว

แนวคิด Smart Drag สามารถใช้ทำหน้าที่เดินเส้นเป็นชุดเช่นลักษณะบัส เมื่อใช้คำสั่ง Place>>Multiple Trace เราเริ่มต้นโดยลากเส้นจากขาอุปกรณ์ เส้นขนานทั้งหมดจะเพิ่มขึ้นและเดินได้ด้วยกันเช่นใน Figure 3 เมื่อลากเคอร์เซอร์ไปที่ตำแหน่งใหม่ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการเดินเส้นที่เกิดขึ้น

เมื่อทำงานกับคำสั่ง Multiple Trace มีเทคนิคเล็กน้อยดังนี้

  • แทนที่จะเลือกขาของอุปกรณ์ทีละขา เราทำได้โดยกดคีย์ CTRL ค้างไว้และลากรูปสี่เหลี่ยมล้อมรอบขาอุปกรณ์ การกดคีย์ CTRL ทำให้ ALTIUM DESIGNER เลือกเฉพาะ pad ของอุปกรณ์เท่านั้น นอกจากวิธีนี้ สามารถใช้คำสั่ง Select>>Touching Line และ Select>>Touching Rectangle ได้เช่นกัน
  • กดคีย์ TAB เพื่อเปิดทางเลือก Bus Routing ซึ่งสามารถกำหนด Bus Spacing (ระยะระหว่าง Track กับ Track)
  • หรือทางเลือกอื่น สามารถใช้ , (comma) หรือ . (full stop) สำหรับเพิ่มหรือลด  Bus Spacing
  • ใช้คีย์ ‘\’ เพื่อเปลี่ยนการจัดเรียงเส้นทางด้านปลาย  แต่ทำได้เมื่อเลือกวางไปแล้ว อย่างน้อยหนึ่งส่วน
  • กดคีย์ “~” เพื่อเรียกดูคำสั่ง เพิ่มเติ่ม

 

Figure 3 เมื่อใช้คำสั่ง Place>>Multiple Traces และเริ่มต้นเดินเส้นจากขาอุปกรณ์ เมื่อเลื่อนเคอร์เซอร์ไประหว่างทาง จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการเดินเส้น

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer