หลักสูตรอบรม

หลักสูตรอบรมการใช้งาน Altium Designer แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้

1. อบรมการใช้งานซอฟต์แวร์พื้นฐาน

1.1 หลักสูตรอบรมการใช้งาน "การออกแบบ PCB เบื้องต้น" ระยะเวลา 2 วันเต็ม

1.2 หลักสูตรอบรมการใช้งาน "การออกแบบ PCB ขั้นก้าวหน้า" ระยะเวลา 2 วันเต็ม

2. อบรมเฉพาะด้าน

2.1 การใช้งาน NB2, NB3000

2.2 การใช้งาน Altium Vault, Version Control, MCAD-ECAD design เป็นต้น

การอบรมทั้งหมดรองรับเฉพาะลูกค้าเท่านั้น

**ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น**

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer